Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Všeobecné praktické lékařství

Druhé, doplněné a přepracované vydání

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

MUDr. Václav Beneš

Poliklinika Na Národní, Praha

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Ústav sociálního lékařství LF UK, Hradec Králové, oddělení praktického a rodinného lékařství

 

Autoři

MUDr. Jáchym Bednář

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

MUDr. Jan Boháč

odbor právní agendy LPS a vzdělávání ČSSZ

MUDr. Rudolf Červený, Ph.D.

Ústav sociálního lékařství LF UK, Plzeň

Mgr. Adam Doležal

Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Otto Herber

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

Mgr. Jiří Holub

ÚZIS ČR

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Gerontologické centrum, Praha; CELLO-ILC-CZ, FHS UK, Praha

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Ústav sociálního lékařství LF UK, Hradec Králové, oddělení praktického a rodinného lékařství

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc.

všeobecný praktický lékař, Valašské Klobouky

MUDr. Norbert Král

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

MUDr. Jaroslava Laňková

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

Mgr. Eva Marková, RN

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Praha

Bc. Blanka Misconiová

Národní centrum domácí péče ČR, Praha

MUDr. Ján Moravík, CSc.

Pracovní lékařství, Škoda Auto Mladá Boleslav

MUDr. Cyril Mucha

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

JUDr. Jitka Stolínová

IPVZ, Praha

MUDr. Mgr. Petr Struk

Institut mikroelektronických aplikací, Praha

MUDr. Věra Ševčíková

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK, Praha

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Kancelář WHO, Praha

MUDr. Josef Štolfa

katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Praha

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha

Mgr. Jakub Uher

Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Jana Vojtíšková

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

MUDr. Petr Zeman

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

 

Recenzent 2. vydání Obecné části

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu LF UK a VFN v Praze

 ZPĚT na detail knihy