Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Když víno léčí

Autoři

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC, se narodil ve Zborovicích. Promoval na Univerzitě Karlově v roce 1955. Po promoci pracoval v Uherském Hradišti a od roku 1956 na Dětské klinice v Praze. Po dvouletém pobytu na Pennsylvánské univerzitě ve Filadelfi i vybudoval v roce 1977 se svými spolupracovníky Dětské kardiocentrum v Praze-Motole a stal se jeho přednostou. V roce 1987 byl jmenován profesorem pediatrie. Zasloužil se o péči o děti s vrozenou srdeční vadou v celé republice. Prosadil zavedení celostátního programu rozpoznávání vrozených srdečních vad u plodu. Je čestným členem mnoha domácích i zahraničních odborných společností. Byl několik let členem výboru Evropské asociace dětských kardiologů a Světového výboru dětské kardiologie a kardiochirurgie. V roce 2010 mu udělil prezident Václav Klaus Medaili Za zásluhy I. stupně.

Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc., se narodila v Košicích a od 7 let žije v Praze, kde vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Po promoci nastoupila na Kliniku dětského a dorostového lékařství v Praze, kde pracuje dodnes jako dětská kardioložka. Je členkou Evropské společnosti pro aterosklerózu a pracuje ve výboru České společnosti pro aterosklerózu. Věnuje se prevenci ischemické choroby srdeční od dětského věku a vede Národní centrum pro registr dětí s nejvážnějším rizikem vzniku aterosklerózy.ZPĚT na detail knihy