Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Speciální chirurgie

Třetí, doplněné a přepracované vydání

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie

 

Autoři

prof. MUDr. František Antoš, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a FNB, Chirurgická klinika

prof. MUDr. Jan Černý, CSc.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

prof. MUDr. Michael Dlouhý, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, LF UP a FN Olomouc, I. chirurgická klinika

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, LF UP a FN Olomouc, II. chirurgická klinika

prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., chirurgické oddělení

MUDr. Zdeněk Fík

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a FNM, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie

MUDr. Adolf Gryga, CSc.

Nemocnice Prostějov, chirurgické oddělení

MUDr. Jaroslav Hlubocký, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie

MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a FNM, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, LF UP a FN Olomouc, I. chirurgická klinika

MUDr. Eva Leamerová

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF UK a FNKV, Klinika plastické chirurgie

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie

prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

MUDr. David Michalský

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie

MUDr. Petr Mitáš

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Fakultní nemocnice Ostrava, Traumatologické centrum

MUDr. Ivana Schwarzbacherová

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FNM, Klinika dětské chirurgie

prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FNM, Klinika dětské chirurgie

MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a FNM, III. chirurgická klinika

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie

doc. MUDr. Miroslav Tvrdek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF UK a FNKV, Klinika plastické chirurgie

prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF UK Plzeň, Ústav anatomie

 

Recenze a odborná spolupráce při 1. a 2. vydání

†prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgieZPĚT na detail knihy