Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc

Autoři

POŘADATELÉ

 

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

náměstek pro vědu a výzkum, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

vedoucí Skupiny obrazu, mysli a mozku, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych

ředitel, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

MUDr. Filip Španiel, Ph.D.

vedoucí výzkumného programu Neurovědy a zobrazení mozku, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

 

AUTOŘI

 

Petr Adámek

Skupina obrazu, mysli a mozku, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 

Mgr. Renáta Androvičová

Skupina evoluční sexuologie a psychopatologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

Oddělení kognitivních poruch AD centra, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

Mgr. Klára Bártová, Ph.D.

Skupina evoluční sexuologie a psychopatologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

 

Ing. Ondřej Bečev

Skupina nových technologií v psychiatrii, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.

Skupina pro elektrofyziologii spánku a bdění, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Mgr. Jakub Binter

Skupina evoluční sexuologie a psychopatologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.

Oddělení spánkové medicíny, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

PhDr. Ladislav Csémy

vedoucí výzkumného programu Epidemiologický a klinický výzkum závislostí, Skupina pro výzkum léčby závislostí, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Mgr. Daniela Dudysová, MA

Skupina pro elektrofyziologii spánku a bdění, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Mgr. Zuzana Dvořáková

Skupina pro výzkum léčby závislostí, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

 

Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.

Skupina kognitivních a sociálních neurověd, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

 

Ing. Mgr. Eva Fárková

Skupina pro chronotypy a spánkové zvyklosti, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

MUDr. Markéta Fialová

Skupina nových technologií v psychiatrii, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.

Skupina emocí a fobií vyvolaných zvířaty, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

Mgr. Kateřina Grohmannová

Skupina pro výzkum léčby závislostí, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

 

Mgr. Dominika Grygarová

Skupina obrazu, mysli a mozku, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity, Brno

 

Mgr. Miroslav Grznár

Národní ústav pro vzdělávání, Praha

Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha

 

doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.

Skupina vývojové a sociální percepce, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

 

Ing. Ondřej Havlíček

Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Lipsko, SRN

 

Mgr. Marek Havlík, Ph.D.

Skupina neuronálních korelátů duševních poruch, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Jiří Heller

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

náměstek pro vědu a výzkum, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych

ředitel, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

Mgr. Pavla Chomynová

Skupina epidemiologického výzkumu, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

 

PhDr. Denisa Janečková, Ph.D.

Oddělení spánkové medicíny, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

 

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D

Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

Skupina Behaviorální a sociální neurovědy, CEITEC-MU, Brno

 

doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Skupina obrazu, mysli a mozku, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

Skupina evoluční sexuologie a psychopatologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

 

Mgr. Rita Kočárová

Skupina výzkumu a vývoje služeb, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Mgr. Michala Kolářová

Oddělení experimentální neurobiologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

Oddělení psychotických poruch, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.

Skupina pro elektrofyziologii spánku a bdění, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

Mgr. Eva Kozáková

Skupina fylogeneze a ontogeneze kognitivních funkcí, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

PhDr. Mgr. Pavel Kozelka

Skupina obrazu, mysli a mozku, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

 

PhDr. David Krámský, Ph.D.

Katedra společenských věd, Policejní akademie České republiky, Praha

 

Mgr. Lucie Krejčová

Skupina evoluční sexuologie a psychopatologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

 

Ing. Zdeňka Krištofiková, Ph.D.

Oddělení experimentální neurobiologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Mgr. Radka Kučerová

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

 

RNDr. Eva Landová, Ph.D.

Skupina emocí a fobií vyvolaných zvířaty, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Skupina evoluční sexuologie a psychopatologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

 

Mgr. Monika Lišková

Skupina pro parasomnie / noční záchvatové stavy, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Skupina obrazu, mysli a mozku, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Psychologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

 

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.

Skupina nových technologií v psychiatrii, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

náměstek pro klinický výzkum, primář, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Skupina pro výzkum léčby závislostí, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

 

 

PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

Skupina fylogeneze a ontogeneze kognitivních funkcí, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

 

MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.

Skupina translační neurofyziologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Skupina evoluční sexuologie a psychopatologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Gynekologicko-porodnická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha

Sexuologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

MUDr. Olga Pecinovská

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.

Oddělení experimentální neurobiologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

 

Mgr. et Mgr. Jakub Polák, Ph.D.

Skupina emocí a fobií vyvolaných zvířaty, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

MUDr. Petr Popov, MHA

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

Mgr. Jitka Prajsová

výzkumný program Epidemiologický a klinický výzkum závislostí, Sociální psychiatrie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra sociologie a sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

Mgr. et Bc. Denisa Průšová

Skupina evoluční sexuologie a psychopatologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

 

Lenka Přikrylová, DiS.

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

RNDr. Silvie Rádlová, Ph.D.

Skupina emocí a fobií vyvolaných zvířaty, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

RNDr. Jan Říčný, CSc.

Oddělení experimentální neurobiologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Mgr. Kateřina Sedláková

Skupina neurokognice, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.

Laboratoř neurobehaviorálních studií, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

 

PhDr. Michal Šmotek

Skupina pro elektrofyziologii spánku a bdění, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

MUDr. Filip Španiel, Ph.D.

vedoucí výzkumného programu Neurovědy a zobrazení mozku, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

Mgr. Zuzana Štěrbová

Skupina vývojové a sociální percepce, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

 

MUDr. Filip Tylš

výzkumný program Elektrofyziologie mozku, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

Jaroslava Varella Valentova

Department of Experimental Psychology, Institute of Psychology, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazílie

 

Mgr. Karolina Veldová

výzkumný program Spánková medicína a chronobiologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Mgr. Michaela Viktorinová, MSc.

výzkumný program Elektrofyziologie mozku, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Mgr. Přemysl Vlček

Skupina elektrofyziologických terapeutických prediktorů, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

prof. Jan Vojtěch Volavka, MD, Ph.D.

emeritní profesor New York University Schoolof Medicine, USA

 

Mgr. Kamila Weissová

Skupina pro cirkadiální fyziologii, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Timothy Jason Wells, MSc., Ph.D.

Skupina evoluční sexuologie a psychopatologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

PhDr. Petr Winkler

vedoucí výzkumného programu Sociální psychiatrie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

King's Health Economics, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London, Londýn, Velká Británie

 

MUDr. Julija Zajceva, Ph.D.

Skupina kognitivních a sociálních neurověd, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Institut für medizinische Psychologie, Ludwig-Maximilians-Universität, Mnichov, SRN

 

Mgr. Tereza Zikánová

Skupina evoluční sexuologie a psychopatologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

 

 

RECENZENT

 

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Med Avante Inc. / A-Shine s. r. o., PlzeňZPĚT na detail knihy