Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Medicína katastrof

Autoři

Hlavní autor a pořadatel

 

MUDr. Ing. Robin Šín, MBA

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje;

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze

 

 

Autoři

 

MUDr. Ondřej Franěk

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

 

Ing. Jiří Halaška, Ph.D.

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva,

Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze

 

plk. RNDr. Tomáš Holec

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

 

Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva,

Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze

 

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta,

Univerzita Palackého v Olomouci;

Český červený kříž

 

plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.

Katedra toxikologie a vojenské farmacie,

Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové,

Univerzita obrany v Brně

 

plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje;

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva,

Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D.

Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství,

Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzita obrany v Brně

 

kpt. Ing. René Mildorf

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

 

doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva,

Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze;

Oritest spol. s r. o.

 

plk. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA

Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství,

Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzita obrany v Brně

 

PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva,

Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze

 

doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.

Katedra krizového řízení, Fakulta bezpečnostního managementu,

Policejní akademie České republiky v Praze

 

plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.

Vojenský ústav soudního lékařství,

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

 

kpt. PharmDr. Vendula Šepsová, Ph.D.

Katedra toxikologie a vojenské farmacie,

Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové,

Univerzita obrany v Brně

 

por. Ing. Lenka Vavrová

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

 

MUDr. Jana Vidunová

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje;

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva,

Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze

 

 

Recenzenti

Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.

Katedra ochrany obyvatelstva, technických a úpolových sportů,

Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova

 

prof. MUDr. Oto Masár, PhD.

Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny, Lekárska fakulta,

Univerzita Komenského v Bratislave

 

Ing. Mgr. Josef Vilášek

Katedra ochrany obyvatelstva, technických a úpolových sportů,

Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova

 ZPĚT na detail knihy