Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Lymfologie

Teoretické základy a klinická praxe

Autoři

Autor

 

prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

 

Spoluautorka (kap. 14)

 

MUDr. Hana Křížová

Klinika nukleární medicíny, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

 

Recenzenti

 

prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.

Radiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 

prof. MUDr. Pavel Calda, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

MUDr. Hana Houdová

Centrum pro terapii edému, Pardubice

 

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

Fyziologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.

Ústav nukleární medicíny, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc.

Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.

Ambulance dermatologické angiologie, Brno

 

prim. MUDr. Věra Pavlasová

Kožní oddělení, Nemocnice Třebíč

 

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Ústav patologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc.

Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 

doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

Chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

 

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.

II. chirurgická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 

 

Ilustrace

 

Mgr. Jan Kacvinský

Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, PrahaZPĚT na detail knihy