Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Lékařská první pomoc

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

 

MUDr. Ing. Robin Šín, MBA

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň; Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

 

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

MUDr. Jana Vidunová, MBA

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje; Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

 

Autoři

 

MUDr. Ondřej Franěk

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

 

MUDr. Lukáš Handl

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje; Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze

 

MUDr. Jozef Klučka

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

MUDr. Jana Kubalová

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Lékařská komise, Český horolezecký svaz

 

plk. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA

Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzita obrany v Brně; Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

 

MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.

Psychiatrická klinika Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň; Ambulance dětské a dorostové psychiatrie, Nemocnice Mariánské Lázně

 

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje; Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí, Fakultní nemocnice v Motole; Oddělení urgentního příjmu, Oblastní nemocnice Kladno

 

MUDr. David Šmíd, Ph.D.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Bory, Fakultní nemocnice Plzeň; Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

 

MUDr. Roman Štoudek

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

MUDr. Ing. Radek Tupý, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

 

Recenzenti

 

prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.

Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Milosrdných bratov s poliklinikou, Bratislava, Slovenská republika

 

doc. MUDr. Tomáš Vymazal Ph.D., MHA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, PrahaZPĚT na detail knihy