Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Gynekologie

Třetí, doplněné a přepracované vydání

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé třetího vydání

 

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

Gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

 

Autoři

 

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

 

MUDr. Zuzana Čepická Líbalová

Gynekologicko-porodnická ambulance Levret, Praha

 

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.

Gynekologicko-porodnická ambulance Levret, Praha

 

prof. MUDr. Rastislav Druga

Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Ústav anatomie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 

doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 

doc. MUDr. Michael Jiří Halaška, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Martin Hruda

Gynekologicko-porodnická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

 

 

 

 

doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

 

MVDr. Ladislava Jelínková, CSc.

Sanatorium Pronatal, Praha

 

MUDr. Simona Jirsová, Ph.D.

Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava

 

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

Ústav pro péči o matku a dítě, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

doc. MUDr. Michal Mára, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

MUDr. Zlatko Pastor

Gynekologicko-porodnická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 

MUDr. Filip Rob, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Jana Skřenková

Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava

 

MUDr. Leoš Teslík

Gynekologické oddělení, Nemocnice Hořovice

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

Gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

 

MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice BrnoZPĚT na detail knihy