Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Propedeutika

Vnitřní lékařství, svazek I

Autoři

Hlavní pořadatel

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. interní klinika

 

Kolektiv autorů

doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Bulovka, Klinika infekčních nemocí

prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie a nefrologie

JUDr. Daniela Bruthansová

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav sociální medicíny a veřejného zdravotnictví

doc. MUDr. Petr Cieslar, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie a nefrologie

† doc. MUDr. Bedřich Friedmann, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie a nefrologie

prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav imunologie a mikrobiologie

MUDr. Jan Haber, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie a nefrologie

prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, Katedra psychiatrie

doc. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

doc. MUDr. Jiří Chmel, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie a nefrologie

RNDr. Josef Janda

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie a nefrologie

doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie a nefrologie

doc. MUDr. Michal Kršek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, IV. interní klinika - klinika hepatologie a gastroenterologie

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha; Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Revmatologická klinika

MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie a nefrologie

RNDr. Alena Slavíčková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie a nefrologie

MUDr. Jiří Spáčil, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

MUDr. Marek Trněný, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie a nefrologie

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky

MUDr. Jiří Žabka, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie a nefrologie

 

Recenzent

prof. MUDr. František Boudík, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologieZPĚT na detail knihy