Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Trendy soudobé diabetologie. Svazek 1

Autoři

Autoři

doc. MUDr. Jindra Perušičová, CSc.

Diabetologické centrum III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Jan Škrha, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Alena Šmahelová

Geronto-metabolická klinika FN, Hradec Králové

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

II. interní klinika 3. LF UK a FN KV, Praha

 

Recenzent

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Interní klinika IPVZ, ZlínZPĚT na detail knihy