Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Preklinická pediatrie

Vydavatel
Galén
ISBN
8072622072
Počet stran
248
Formát
195x280 mm, brožované, barevně
Vydání
první, 2003
Poznámka
Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-246-0690-9
Cena
600 Kč
Specializace
Všeobecné lékařství; Pediatrie; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Původní učebnice pediatrické propedeutiky, kterou připravil kolektiv zkušených odborníků ze 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod pořadatelským vedením doc. MUDr. Jana Lebla, CSc., MUDr. Ludmily Hejcmanové a prof. MUDr. Kamila Provazníka, CSc., vychází v knižní podobě po více než třiceti letech a zaplňuje tak existující mezeru v pre- a postgraduálním vzdělávání. Text sleduje jednotlivá období vývoje dítěte, pojednává o výživě jednotlivých věkových kategorií, v rámci úvodu do neonatologie představuje typy novorozeneckých vyšetření a důraz klade mj. i na prevenci zdravotního postižení u dětí, a to jak na novorozenecký screening, preventivní prohlídky, imunizaci, tak na ochranu před sociálně patologickými jevy, jako jsou návykové látky, šikana či zneužívání dětí. Kniha by tak neměla chybět v knihovně žádného studenta lékařství, ale i lékaře-pediatra, neboť seznamuje s aktuálními poznatky v daném oboru.

 

Z recenzí:

Pediatrická propedeutika přichází na svět v pravý čas a přispěje nemalou měrou ke zkvalitnění pre/postgraduálního pediatrického (nejenom) vzdělávání. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány odborníky, kteří se uvedeným problémům věnují profesně, a proto je odborná úroveň předloženého textu velmi dobrá.

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

 

Pediatrická propedeutika jako učební text pro lékařské fakulty byl u nás v knižní podobě vydán naposledy před více než třiceti lety. Z toho vyplývá aktuálnost a nesmírná potřeba tohoto díla, které po skutečně dlouhé době zaplní mezeru, na kterou oprávněně poukazovali jak studenti, tak akademičtí funkcionáři.

Student se dostává k pediatrii většinou až po absolvování základního curricula teoretických oborů a z preklinických pouze těch, kde se setkával s dospělým pacientem. Nesmírně důležité období vývoje a růstu je přeskakováno jak ve své morfologii a fyziologii, tak v jeho aspektech patologie. Mimo vzácné výjimky je problematika dítěte začleněna do studijního oboru pediatrie, který má však velmi omezený prostor. Proto jsou nároky na učební text tohoto oboru velmi vysoké a vyžadují značné úsilí autorů, aby těmto nárokům dostáli. Totéž platí i pro učitele předmětu pediatrie. Ten musí v krátké době motivovat studenta pro zájem o problematiku oboru, kde se aspekt prevence propojuje s nesmírnou šíří patologie. Pediatrická propedeutika je učební text, kterým se do předmětu vstupuje. Srovnání s texty propedeutiky oborů soustřeďujících svou pozornost na dospělého pacienta ukazuje na mnohé zvláštnosti, které si musí student osvojit, aby výsledkem byla připravenost na kontakt s dyádou, tedy převážně matkou a jejím dítětem, v různých věkových skupinách. Nejde o individualitu pacienta, jak je tomu převážně u dospělých, ale o individualitu dítěte, modifikovanou jeho stupněm vývoje a růstu. Proto klademe v pediatrii takový důraz na znalost normálního růstu a vývoje v jeho interindividuální variabilitě. Jen tato dokonalá znalost může zrychlit hledání odchylek vedoucích ke správné diagnóze a léčbě.

doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.


ZPĚT na seznam knih