Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Intenzívní medicína

Druhé, rozšířené vydání

Vydavatel
Galén
ISBN
807262203X
Počet stran
422
Formát
195x280 mm, vázané, barevně
Vydání
druhé, 2003
Cena
1 200 Kč
Specializace
Akutní medicína; Všeobecné lékařství; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

První vydání této monografie vycházelo z potřeby nabídnout nově se koncipujícímu oboru základní učebnici. Na její přípravě se podílela řada odborníků nejrůznějších klinických disciplín. Autoři vybrali takové okruhy problémů, se kterými se lze na našich pracovištích nejčastěji setkat. Publikace se ihned po vydání stala oblíbeným zdrojem informací nejen pro mediky, ale stala se i základní učebnicí v postgraduální přípravě v těch klinických oborech, jejichž součástí je problematika intenzívní medicíny.

 

Vydání přivítali i odborní recenzenti:

„Kniha Ševčíka, Černého,Vítovce a kolektivu je velice důležitým dílem, které především zdůrazňuje význam péče v intenzívní medicíně a péče o neodkladné stavy. Je velice dobře zpracována, napsaná čistou a jasnou češtinou, dobře členěná."

prof. MUDr. Jaroslav Počta, CSc.

 

„Monografie Intenzívní medicína je velmi dobrou příručkou pro lékaře, kteří pracují na jednotkách intenzívní péče. V české odborné lékařské literatuře chyběla souborná publikace, která by se zabývala v potřebné míře všemi aspekty intenzívní medicíny a shrnovala moderní informace, dostupné pouze v zahraniční literatuře. Důležitost vydání této knihy a zřízení speciálního oboru intenzívní medicína je patrné z příkladu vyspělých zemí, kde se neustále zvyšuje počet intenzívních lůžek a současně dochází ke zkracování hospitalizace u neakutních pacientů…"

MUDr. Petr Bezdíček

 

Toto druhé, rozšířené vydání obsahuje některé aktualizace v souladu s posunem názorů na danou problematiku. Nejvýznamnější změnou je zařazení nové kapitoly na téma neodkladné resuscitace dospělých i dětí, která vychází z nových, mezinárodně platných pravidel tohoto oboru.


ZPĚT na seznam knih