Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Somatoformní poruchy

Vydavatel
Galén
ISBN
8072621599
Počet stran
160
Formát
110x190 mm, brožované, černobíle
Vydání
první, 2002
Cena
120 Kč
Specializace
Všeobecné lékařství; Psychiatrie, psychologie; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Z předmluvy:

Somatoformní poruchy jsou skupinou duševních poruch, charakteristických přítomností tělesných symptomů bez prokazatelných organických patologických změn. Hlavními projevy jsou opakované stížnosti na tělesné příznaky (jako je např. bolest, nauzea, únava, vegetativní příznaky) a žádosti o lékařské vyšetření, přestože nálezy byly opakovaně negativní a pacient je lékařem ujišťován, že příznaky nemají žádný tělesný podklad (WHO, ICD-10 1992).

Tělesné příznaky a s nimi spojené obavy jsou pro pacienta natolik nepříjemné, že vedou k závažnému stresu a narušují schopnost fungování v sociálních a pracovních rolích. Pacienti trpící některou ze somatoformních poruch mohou pochopitelně zároveň trpět tělesným onemocněním. To samo o sobě však nevysvětluje intenzitu, povahu nebo rozsah příznaků ani míru obav, které o sebe pacient má. Je třeba si uvědomit, že příznaky nejsou pod vědomou nebo volní kontrolou. Takový pacient nesimuluje ani nepodvádí a zasluhuje stejně pečlivé hodnocení, péči a pochopení jako kterýkoliv jiný nemocný.

Pacienti trpící somatoformními poruchami se obvykle snaží získat pozornost lékaře a přimět ho k dalším somatickým vyšetřením. Další a další vyšetření však trvalou jistotu neskýtají, naopak vedou k ještě většímu naléhání a roztrpčení na obou stranách. Porozumění, proč se příznaky objevily, bývá někdy komplikované jak pro pacienta, tak pro lékaře a přináší jim zklamání a frustraci.

Somatoformní poruchy se v primární péči objevují často. Zdá se, že až kolem 8 % pacientů v primární péči trpí některou poruchou z této skupiny. Tito pacienti spotřebovávají často neadekvátní množství péče, jejich správná diagnóza se objeví až za několik let, kdy je již stav zpravidla chronifikován a léčba je tím obtížnější.


ZPĚT na seznam knih