Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vnitřní lékařství

Druhé, doplněné vydání

Vydavatel
Galén
ISBN
8072621017
Počet stran
949
Formát
195x280 mm, vázané, barevně
Vydání
druhé, 2001
Poznámka
Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-246-0273-3
Cena
1 950 Kč
Specializace
Všeobecné lékařství; Vnitřní lékařství; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Z předmluvy k 1. vydání:

Vydání monografie Vnitřní lékařství bylo motivováno především naléhavou potřebou nového zpracování, které by zahrnovalo kromě základních dat též aktuální poznatky, o něž byly všechny podobory vnitřního lékařství v posledních letech obohaceny. Stalo se již tradicí, že přednostové první české interní kliniky považovali za jeden ze svých úkolů vydávání monografií a učebních textů, a to jak pro mediky, tak pro širší lékařskou veřejnost.

Mnoho současných lékařů získávalo znalosti z děl Netouška, Hoeniga, Heřmanského či Kordače a jejich spolupracovníků. S postupným rozvojem jednotlivých vědních disciplín a s hromaděním nových poznatků není dnes v možnostech jednoho autora ani pracovního kolektivu jedné kliniky obsáhnout tak široký obor, jakým je vnitřní lékařství. Rozhodli jsme se proto přizvat ke spolupráci přední odborníky nejen z pracovišť 1. lékařské fakulty, ale též z ostatních lékařských fakult Univerzity Karlovy. Vynikajících internistů působících mimo Univerzitu Karlovu jsme si dovolili využít jako recenzentů a poradců. Text je určen především ke studiu postgraduálnímu, ale nepochybně poslouží i studentům medicíny. Je zpracován tradičním způsobem. Obecná část zahrnuje informace přesahující jednotlivé disciplíny vnitřního lékařství, ve speciální části jsou probrány vnitřní choroby podle jednotlivých interních podoborů.

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

 

Z předmluvy k 2. vydání:

Záměr editora i hlavních spoluautorů připravit druhé, doplněné a upravené vydání musel být poněkud modifikován. Důvodem byl nečekaný čtenářský zájem o první vydání, které bylo během dvou měsíců zcela rozebráno. Poptávku čtenářů neuspokojil ani početný dotisk. Vzhledem k tomu, že zásadnější přepracování s rozšířením textu a s obohacením dokumentace by vyžadovalo delší čas, rozhodli jsme se pro schůdnější a rychlejší variantu. Autoři jednotlivých kapitol jednak opravili drobné nedostatky, které se v 1. vydání vyskytly, jednak části textu zaměnili za aktualizované informace. Tyto doplňky a změny si vyžádaly přetištění více než třetiny stránkového rozsahu monografie.

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.


ZPĚT na seznam knih