Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Intenzivní péče v hematologii

Vydavatel
Galén
ISBN
8072622552
Počet stran
572
Formát
155x225 mm, vázané, dvoubarevně
Vydání
první, 2004
Cena
1 000 Kč
Specializace
Akutní medicína; Hematoonkologie; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Kniha je první monografií na knižním trhu pojednávající o intenzivní péči a naléhavých situacích v hematologii. Za cenné lze považovat, že jde o komplexní manuál péče o hematologické nemocné na JIP.

Pro praxi jsou přínosná především následující témata:

* příprava hematologických nemocných k invazivním procedurám (např. punkce a trepanobiopsie kostní dřeně, punkce dutiny břišní, kanylace arterie či centrální žíly, chirurgické výkony), včetně návodu k řešení komplikací a alternativních postupů;

* neinvazivní a invazivní monitorování na lůžkách intermediární a intenzivní péče;

* diagnostický přístup u nemocného v hypotenzi, základní akutní stavy kardiologické, pneumologické, gastroenterologické, nefrologické, neurologické, metabolické a endokrinologické;

* pravidla transfúzní politiky včetně profylaxe krvácení nebo přípravy před invazivními výkony, potransfúzní reakce;

* specifické hematoonkologické naléhavé stavy, např. hyperviskózní syndromy, hyperkalcémie, syndrom horní duté žíly, maligní výpotek, míšní komprese, patologické fraktury;

* krvácivé a trombotické komplikace, doprovázející výskyt či léčbu akutní promyelocytární leukémie, TTP, DIC, hemofilie aj.;

* opatření při nedostatečné hladině nebo předávkování antikoagulačních léků;

* hematologické komplikace v gynekologii, porodnictví a chirurgii;

* komplikace související s transplantacemi kmenových buněk krvetvorby, např. GvHD, venookluzivní choroba, postižení plic, komplikace plynoucí z neshody v AB0 systému nebo komplikace spojené s převodem či získáváním štěpu.

 

Monografie je určena hematologům, internistům, lékařům intenzivní a resuscitační péče, řešícím komplikace u hematologických nemocných nebo hematologické komplikace u ostatních pacientů, ale také „intenzivistům" z tzv. oborových JIP. Vzhledem k tomu, že na hematologická oddělení jsou k řešení mnoha komplikací zváni také ostatní odborníci, bude kniha podnětná i pro chirurgy, gynekology, lékaře TRN, alergology, nefrology, kardiology, gastroenterology, ortopedy, otorinolaryngology, oftalmology a dermatology.

Tato monografie s jednotně strukturovaným textem a mnoha tabulkami, obrázky, schématy a algoritmy by měla usnadnit péči o komplikovanou skupinu hematologických nemocných a napomoci rychlému rozhodování především při konziliích a pohotovostních službách v řešení běžných i urgentních situací.


ZPĚT na seznam knih