Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Syndrom bolestivého ramene

Vydavatel
Galén
ISBN
807262170X
Počet stran
149
Formát
195x280 mm, vázané, barevně
Vydání
první, 2002
Cena
790 Kč
Specializace
Revmatologie; Vnitřní lékařství; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Zkušený autor a pedagog, profesor MUDr. Karel Trnavský, připravil ve spolupráci s primářkou MUDr. Marií Sedláčkovou a dalšími spoluautory u nás ojedinělou publikaci, mapující první z nejčastějších onemocnění pohybového ústrojí - bolestivé rameno. Výběr autorů a jejich dosavadní zkušenosti dávají záruku, že toto poměrně časté onemocnění je pojednáno ze všech podstatných hledisek a odráží nejen poznatky ze světové odborné literatury, ale zejména vlastní zkušenosti z několika pracovišť v ČR.

 

Právě bolestivé rameno patří k častým a velmi nepříjemným potížím, zvláště osob středního věku. U lidí ještě starších jsou strasti a bolesti ramenního kloubu zřetelně častější. A stále jich přibývá. Rozpoznání příčiny takového stavu není vždy snadné. Souvisí to mj. s komplikovaným anatomickým uspořádáním ramenního kloubu. Jedině správná diagnóza určí hierarchii a posloupnost dalších vyšetřovacích postupů a dává předpoklad k nalezení individuálně voleného a účinného terapeutického postupu.

Předkládaná monografie zkušených autorů nabízí souhrn současných základních znalostí o algických syndromech v této oblasti onemocnění pohybové soustavy. Publikace má čtyři hlavní části věnované klinickému vyšetření, zobrazovacím metodám, nejčastějším klinickým jednotkám a terapii.

V první části monografie je zpracováno klinické vyšetření bolestivého ramene, které má pro stanovení diagnózy stěžejní význam. Určuje hierarchii a posloupnost dalších vyšetřovacích postupů. V diagnostické rozvaze integruje vše, co ke stanovení diagnózy slouží. Respektuje nejen technickou náročnost, ale zohledňuje i ekonomický aspekt jednotlivých vyšetření.

Tři kapitoly druhé části jsou věnovány zobrazovacím metodám, od tradičního a nejrozšířenějšího rtg vyšetření až po vyšetření ultrazvukem a magnetickou rezonancí.

V třetí části o nejčastějších klinických jednotkách jsou popsány a analyzovány veškeré klasifikační možnosti. Nejen obvykle uváděné stavy časté, ale i ty, které nejsou všeobecně dobře známé. Součástí tohoto oddílu je i kapitola věnovaná instabilitě ramenního klubu a sportovnímu rameni.

Do závěrečné terapeutické části jsou zařazena zejména analgetika a antirevmatika, pozornost je samozřejmě věnována i lokální injekční aplikaci kortikoidů a místní aplikaci anestetika. Logickou součástí terapeutické části jsou i kapitoly o léčebné tělesné výchově, indikaci k operačnímu řešení bolestivého ramene a oddíl je zakončen praktickým návodem léčebného postupu při syndromu bolestivého ramene.

Publikace je určena především lékařům, kteří se ve svých ordinacích s nemocemi pohybové soustavy setkávají nejčastěji, základní informaci však poskytne i ostatním specializacím.


ZPĚT na seznam knih