Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Kardiologie, angiologie

Vnitřní lékařství, svazek II

Vydavatel
Galén
EAN
8072621068
Typ titulu
skripta
Počet stran
359
Formát
155x225 mm, brožované, barevně
Vydání
první, 2001
Poznámka
Koedice GALÉN - KAROLINUIM; ISBN Karolinum 80-246-0291-1
Cena
330 Kč
Specializace
Všeobecné lékařství; Kardiologie; Vnitřní lékařství; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Z předmluvy:

Kardiologie změnila za poslední desetiletí dramaticky svoji tvář. Stala se mnohem invazivnější, objevily se nové, účinnější léky a léčebné postupy. Díky neuvěřitelně rychlému technologickému vývoji se nesmírně zdokonalily diagnostické i léčebné metody. (...) I přes nesporné úspěchy zůstávají kardiovaskulární onemocnění u nás, stejně jako v ostatních vyspělých zemích světa, stále hlavní příčinou smrti. Jsou odpovědné za více než polovinu všech úmrtí. Stejně tak jsou odpovědné za více než polovinu hospitalizací, a představují tak nesmírný problém nejen zdravotní, ale i ekonomický ve všech vyspělých zemích. Limitace finančních zdrojů vytváří složitý problém etický, daný rozporem mezi tím, co je moderní kardiologie i medicína jako celek nemocným schopna nabídnout, a co je ve finančních možnostech společnosti. Není tedy vůbec divu, že při neustále akcelerujícím pokroku medicíny učebnice rychle zastarávají. Poslední učebnice Kardiovaskulární onemocnění byla vydána v roce 1994, sepisována o rok dříve. Dočkala se opakovaných vydání a dotisků. Od jejich napsání uběhl v kardiologii celý věk. (...) Vznikla proto naléhavá potřeba sepsat zcela novou učebnici, která by odrážela současný stav znalostí. Učebnici, která by byla v souladu se současnými oficiálními doporučeními (guidelines) standardních postupů České kardiologické společnosti. Vycházeli jsme při jejím psaní především z názorů těch, kteří učebnici nejvíce potřebují a používají - studentů. Na základě jejich připomínek, že učebnice pro mediky nemůže mít stejný rozsah a obsahovat stejné kvantum informací jako ta, z níž se učí lékaři k první nebo druhé atestaci, jsme se snažili text zestručnit a postihnout to nejpodstatnější. Tato snaha se odrazila také v grafické úpravě textu - v jednotném přehledném členění všech kapitol, v často heslovitém zvýraznění nejdůležitějších informací, v množství tabulek, schémat a obrázků.

 

Jako součást souboru Vnitřní lékařství I - X obdržela kniha v roce 2004 Cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší skriptum v oboru věd lékařsko farmaceutických.

Další svazky souboru Vnitřní lékařství:

PROPEDEUTIKA (svazek I)

PNEUMOLOGIE (svazek III)

GASTROENTEROLOGIE, HEPATOLOGIE (svazek IV)

IMUNOLOGIE (svazek V)

ENDOKRINOLOGIE. PORUCHY METABOLISMU (svazek VI)

REVMATOLOGIE (svazek VII)

HEMATOLOGIE (svazek VIII)

NEFROLOGIE (svazek IX)

VARIA (svazek X)


ZPĚT na seznam knih