Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy anatomie. 5. Anatomie krajin těla

Vydavatel
Galén
EAN
8072621793
Typ titulu
učebnice
Počet stran
119
Formát
195x280 mm, brožované, barevně
Vydání
první, 2002
Poznámka
Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-246-0573-2
Cena
490 Kč
Specializace
Anatomie; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Z předmluvy:

Anatomie krajin těla je pátým dílem Základů anatomie. Obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických potřeb. U každé krajiny je vymezen její rozsah, popsán její reliéf a hmatné útvary a uvedena projekce orgánů. Obsah krajiny je popsán po vrstvách ve vztahu k fasciím a osteofasciálním prostorům a s ohledem na chirurgické přístupy. Je uvedena poloha a vzájemné vztahy orgánů, není však popisována jejich anatomická stavba, která je obsažena v popisu jednotlivých orgánových systémů v předchozích dílech Základů anatomie. Rozsahem a koncepcí na ně tento učební text navazuje. Jeho nedílnou součástí je barevná obrazová dokumentace provedená akad. malířem Ivanem Helekalem a Mgr. Janem. Kacvinským a doplněná několika obrazy S. Macháčka a snímky CT a MR z archivu rtg oddělení Nemocnice Na Homolce.

Česká lékařská literatura obsahuje jen několik učebnic zaměřených na topografickou anatomii. Nejobsáhlejší a nejstarší z nich, Topografická anatomie prof. K. Weignera, zahrnuje v pěti dílech poznatky topografické, právě tak jako systémové anatomie. Přehled topografické anatomie prof. Žlábka z roku 1956 má více než 400 stran, ale není ilustrován. Nejnovější jsou skripta Přehled topografické anatomie z roku 1990 připravená prof. J. Kosem a spolupracovníky.

Po vydání Soustavné anatomie připravoval prof. L. Borovanský textově i obrazově také učebnici topografické anatomie, která však zůstala torzem. Nepublikovaná obrazová část je uložena v archivu Anatomického ústavu 1. LF. Několik z těchto ilustrací je zařazeno do předkládaného textu. Nakreslil je tehdejší malíř Anatomického ústavu Stanislav Macháček. Větší pozornost byla věnována topografické anatomii hlavy a krku, která byla ve skriptech a učebnicích několikrát zpracována pro posluchače stomatologie. Podobně byly na většině lékařských fakult opakovaně připraveny a vydány návody k pitevním cvičením, vycházející z popisu krajin těla po vrstvách. Posluchači lékařství však nemají k dispozici dostatečně ilustrovaný popis regionální anatomie celého těla, který by rozsahem odpovídal současným požadavkům pregraduálního studia a zároveň poskytoval základní informace mladému lékaři. Autoři doufají, že předkládaný text tuto mezeru vyplní.


ZPĚT na seznam knih