Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Zprávy - březen 2008


• Březnové novinky

• Gynekologie – druhé, doplněné a přepracované vydání základní oborové učebnice
• Jazykozpyt medicíny – knížka o medicínské terminologii nejen pro zdravotníky
• Chirurgie orgánových metastáz – monografie shrnující současné terapeutické postupy v léčbě orgánových metastáz
• Základy speciální chirurgie – moderní celorepubliková učebnice pro studenty všeobecného a zubního lékařství
• Jak porozumět sexuálním deviacím? – publikace věnovaná sexodiagnostice a sexuálním deviacím
• Základy anatomie – dotisk 5. dílu Anatomie krajin těla
• Antitrombotická léčba akutních koronárních syndromů – novinka ediční řady Klinická kardiologie
• Ženy, muži a jiné básně
Více o knihách najdete v i-shopu.
celá zpráva

20.3.08 14:21

• Právě vyšlo

• Gynekologie - druhé, doplněné a přepracované vydání základní oborové učebnice
Více o knihách najdete v i-shopu.
celá zpráva

20.3.08 12:20

• V únoru jsme vydali...

• Intenzivní péče v pediatrii
• Radiační onkologie
• Jedovatí hadi
• Dětská neurologie
• Nukleární medicína
• Dermatomykologie v obrazech
• Citový mozek
• Mozek a jeho duše
• Angiologie 2008
Více o knihách najdete v i-shopu.
celá zpráva

20.3.08 12:20

• Právě vyšlo

• Intenzivní péče v pediatrii - ojedinělá publikace mapující problematiku intenzivní péče o děti.
• Radiační onkologie - první česká monografie široce pojednávající o aplikaci ionizujícího záření v léčbě onkologických onemocnění.
• Jedovatí hadi - odborná publikace věnovaná terapii intoxikace hadími jedy.
• Dětská neurologie - vybrané kapitoly poskytující základní orientaci v oboru s ohledem na nejnovější poznatky v diagnostice a léčbě.
• Nukleární medicína - soubor příspěvků představujících využití radiofarmak pro diagnostické a terapeutické účely.
• Dermatomykologie v obrazech - praktická příručka pro rychlou orientaci v mykologické problematice.
• Citový mozek - dotisk publikace seznamující s vývojem soudobé afektivní neurovědy.
• Mozek a jeho duše - dotisk 3. vydání úspěšné knihy o vztahu mozku a chování.
• Angiologie 2008 - publikace obsahuje příspěvky přednesené v rámci 13. angiologického sympozia.
Více o knihách najdete v i-shopu.
celá zpráva

5.3.08 10:47


Lékařský KOMPAS Internetové knihkupectví

PRÁVĚ VYŠLO

Radkin Honzák

EMOCE

od A do P

______________________________  

  

Filip Fencl, Jan Lebl,

Jiří Froněk et al. 

SELHÁNÍ STŘEVA U DĚTÍ

ETIOPATOGENEZE A TERAPIE

Motolské pediatrické semináře 6

_______________________________  

 

Radkin Honzák

(H)RŮZNÉ BÁSNĚ

______________________________  

  

Ondřej Bezr

LUBOŠ ANDRŠT:

JEŠTĚ HRAJU VESTOJE
______________________________  

  

Soňa Nevšímalová,

Karel Šonka et al.

PORUCHY SPÁNKU A BDĚNÍ

Třetí, doplněné a přepracované vydání

 _______________________________  

  

Pavel Kršek, Jan Lebl,

Petr Černý et al. 

DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA

MEZIOBOROVÝ PŘÍSTUP

Motolské pediatrické semináře 7

 _______________________________  

  

Radkin Honzák et al.

ÚZKOSTNÝ PACIENT

Druhé, aktualizované vydání

 _______________________________  

  

 

obrázek jpeg (539kB)

____________________________

J. Lebl, J. Bronský,

P. Pohunek, T. Seeman et al.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

V PEDIATRII

Třetí vydání

_______________________________  

 

 

 

 

 

obrázek jpeg (910kB)

 

______________________________  

 

Franz Kafka

ZÁMEK

_______________________________  

  

Vladimír Merta

POPELNICOVÝ ROMÁN

síťový kryptopříběh

_______________________

 

 obrázek jpeg (400kB)

______________________________  

Josef Veselka

VELKÁ VIZITA

Sloupky a povídky

______________________________  

Eva Hnízdová, Lucie Weissová

DIAGNÓZA LONDÝN

aneb Příběhy české doktorky

______________________________  

František Koukolík

SOCIÁLNĚ ÚSPĚŠNÍ PSYCHOPATI

aneb

Vzpoura deprivantů 1996-2020

______________________________  

Marcela Grünerová Lippertová

MULTISENZORICKÁ STIMULACE

______________________________  

Jiří Plocek

ZÁPISKY POTULNÉHO LIDOPISCE

______________________________  

  

 obrázek jpeg (450kB)

______________________________  

Roman Jirák

DELIRIA

z pohledu psychiatra

______________________________  

 

F. Koukolík, J. Drtilová

VZPOURA DEPRIVANTŮ

Nestvůry, nástroje, obrana.

Nepolevujícím zájmem čtenářů

vyžádaný další dotisk druhého vydání.

______________________________  

  

Zuzana Nemčíková

ABCDa ZVLÁDÁNÍ RAKOVINY,

OPAKOVANÝCH RECIDIV A

METASTÁZ

______________________________  

 

 

 

 

 

 obrázek jpeg (583kB)

_____________________________

 

 obrázek jpeg (577kB)

 _______________________________  

Radkin Honzák

BABIČKA POTRKALA DĚDEČKA

aneb Co tomu říkáte, doktore?

_______________________________  

 

 obrázek jpeg (612kB)

_______________________________

 

 obrázek jpeg (581kB)

 ______________________________ 

Michal Bystrov

VŠECHNA HVĚZDNÁ ZNAMENÍ

_______________________________  

  

H. Cabrnochová, J. Lebl,

H. Roháčová,

J. Bronský, et al.

OČKOVÁNÍ U DĚTÍ

SPOLUPRÁCE SPECIALISTŮ

A PRIMÁRNÍ PÉČE

Motolské pediatrické

semináře 5

________________________________  

  

Eva Michorová

PŘECE NEMŮŽEŠ

ZASTŘELIT TCHÁNA

_______________________________  

  

Vladimír Paleček

TAM KDE SMRT CHODÍ

NA ČEKANOU

_______________________________  

R. Brdička, W. Didden

GENETICS IN CLINICAL PRACTICE

_______________________________  

Jiří Šedý

ZÁKLADY EVOLUČNÍ TEORIE

PRO STOMATOLOGY  

  _______________________________  

O. Naňka, M. Elišková

PŘEHLED ANATOMIE

Čtvrté vydání

_______________________________