Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Oční infekce

Obsah

Předmluva

Úvod

I. VŠEOBECNÁ ČÁST

1. Epidemiologie

1.1. Infekce oka v rozvinutých zemích

1.2. Infekce oka v rozvojových oblastech

1.3. Infekce oka a kontaktní čočky

1.4. Globální preventivní opatření proti šíření infekčních nákaz

1.5. Léčba infekcí z celosvětového hlediska

2. Prevence přenosu infekčních nákaz

2.1. Komunitní infekce a infekce spojené se zdravotní péčí

2.2. Opatření zabraňující přenosu infekčních onemocnění

3 Specifické charakteristiky obranného zánětu oka

3.1. Úvod

3.2. Kompartmentalizace obranné reakce oka

3.3. Homeostatické regulace zánětlivé reakce v oku

3.4. Obranný zánět v oku

3.5. Shrnutí

4. Přehled nejčastějších patogenů

4.1. Periokulární infekce

4.2. Konjunktivitida

4.3. Keratitida

4.4. Uveitida

4.5. Endoftalmitida

5. Role mikrobiologického vyšetření v diagnostice infekcí oka

5.1. Mikrobiologická diagnostika infekcí oka

5.2. Molekulární diagnostika infekcí oka

5.3. Sérologická vyšetření

6. Celkové infekce s oční manifestací

6.1. Virové infekce

6.2. Bakteriální infekce

6.3. Mykotické infekce

6.4. Parazitární infekce

7. Terapie očních infekcí

7.1. Přehled léčiv ve farmakoterapii očních infekcí

7.2. Antibiotická profylaxe v chirurgii oka

7.3. Antimikrobní terapie infekcí oka

7.4. Ostatní terapie očních infekcí

8. Infekce očními tkáněmi - rizika jejich přenosu a opatření k jejich eliminaci

8.1. Opatření při výběru dárců

8.2. Opatření při odběru, uchovávání a transportu tkání

8.3. Sérologické testování dárců očních tkání

II. INFEKCE TKÁNÍ OKA

9. Periokulární infekce, infekce orbity a slzného aparátu

9.1. Infekce orbity (orbitocelulitidy)

9.2. Infekce slzných cest

9.3. Infekce slzné žlázy (dakryoadenitida)

10. Infekce víček

10.1. Virové infekce víček

10.2. Bakteriální infekce víček

10.3. Mykotické infekce víček

10.4. Parazitární infekce víček

10.5. Chronická blefaritida

11. Infekční záněty spojivky

11.1. Klinické projevy konjunktivitid

11.2. Anatomie a obranná funkce spojivky

11.3. Diagnostika a diferenciální diagnostika konjunktivitid

11.4. Rizikové faktory vzniku infekčních konjunktivitid

11.5. Morfologické změny spojivky způsobené zánětem

11.6. Klinické formy konjunktivitid dle etiologie

12. Infekce rohovky

12.1. Fyziologie rohovky a význam ochranných mechanismů na možný vznik její infekce

12.2. Rizikové faktory vzniku keratitid

12.3. Výživa rohovky

12.4. Patofyziologie rohovkového zánětu

12.5. Anamnéza a klinické vyšetření

12.6. Diagnostika zánětů rohovky

12.7. Diferenciální diagnostika infekčních afekcí rohovky

12.8. Terapie rohovkových infekcí

12.9. Klinické formy keratitid dle etiologie

13. Infekce episkléry a skléry

13.1. Infekce episkléry (episkleritida)

13.2. Infekce skléry (skleritida)

14. Infekce přední uvey

14.1. Virové přední uveitidy

14.2. Bakteriální přední uveitidy

15. Infekce zadní uvey

15.1. Virové infekce zadní uvey

15.2. Bakteriální infekce zadní uvey

15.3. Mykotické infekce zadní uvey

15.4. Parazitární infekce zadní uvey

16. Infekce zrakového nervu

16.1. Zánět zrakového nervu neinfekční etiologie (typická neuritida)

16.2. Atypická neuritida

16.3. Neuritida při sinusitidě nebo mukokéle

17. Endoftalmitidy

17.1. Rozdělení endoftalmitid

17.2. Klinické projevy

17.3. Diagnóza

17.4. Diferenciální diagnóza

17.5. Terapie

17.6. Prevence

Zkratky

Summary

RejstříkZPĚT na detail knihy