Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Klinická výživa

Obsah

Seznam zkratek

Úvod

Předmluva: nutriční věda - pilíř teoretické a praktické medicíny

 

OBECNÁ VÝŽIVA

1. Historie klinické výživy a nutriční péče

1.1. Stručný pohled na dějiny evropské výživy

1.2. Historie klinické výživy a nutriční péče v Československu a České republice

1.3. Historie kojenecké výživy

2. Základy klinické výživy

2.1. Látková výměna - fyziologie a hormonální regulace

2.2. Energetická bilance

2.3. Základní živiny

2.4. Voda a minerální látky

2.5. Mikronutrienty

2.6. Acidobazická rovnováha a poruchy výživy

2.7. Mikrobiom člověka

2.8. Možnosti ovlivnění lidské mikrobioty

3. Svaly a pohyb

3.1. Funkční morfologie kosterní svaloviny

3.2. Svalová kontrakce a relaxace

3.3. Typy svalových vláken

3.4. Metabolismus kosterního svalu

3.5. Mechanismy zajišťující zvýšenou dodávku kyslíku do svalů

3.6. Regulace svalového metabolismu

4. Nutriční stav, jeho vyšetření a sledování

4.1. Energetický metabolismus

4.2. Metabolické ekvivalenty

4.3. Principy diagnostiky nutričního stavu

4.4. Antropometrie a tělesné složení

4.5. Laboratorní markery v indikaci a monitoraci nutriční podpory

4.6. Souvislost výživy a zánětlivé reakce organismu

4.7. Malnutrice

4.8. Sarkopenie

5. Živiny a jejich dietární zdroje

5.1. Bílkoviny

5.2. Sacharidy

5.3. Tuky a jiné lipidy

5.4. Vitaminy a další bioaktivní látky

5.5. Minerální látky

5.6. Voda ve výživě

5.7. Vybrané potravinové komodity a jejich význam ve výživě

5.8. Potraviny určené pro zvláštní výživu

5.9. Cizorodé látky v potravinách

6. Zásady správné výživy a alternativní směry

6.1. Potravinové právo a označování potravin

6.2. Funkční potraviny, inovace a reformulace v potravinářství

6.3. Doplňky stravy

6.4. Potravinářské přídatné látky

6.5. Strava v rámci správné životosprávy - pohled do běžné populace

6.6. Alternativní a moderní výživové trendy

6.7. Výživa ve sportu

6.8. Doplňky stravy ve sportu

7. Dietologie a nutriční podpora

7.1. Principy dietoterapie a nutriční péče

7.2. Dietní systém

7.3. Enterální výživa

7.4. Parenterální výživa

7.5. Komplikace nutriční podpory

7.6. Interakce umělá výživa-léky

7.7. Monitorace nutriční podpory

8. Etika v klinické výživě

8.1. Obecné etické principy použití klinické výživy

8.2. Etické aspekty klinické výživy v geriatrii

8.3. Etické aspekty klinické výživy v intenzivní medicíně

8.4. Vegetativní stavy

8.5. Komunikace s umírajícími

8.6. Etické aspekty nutriční péče v onkologii

8.7. Dříve vyslovené přání pacienta

8.8. Některé pojmy lékařské etiky

9. Organizační a legislativní aspekty nutriční péče

9.1. Doporučené postupy pro nutriční péči a její organizaci

9.2. Principy organizace nutriční péče

9.3. Vyhledávání a diagnostika nutričně podmíněných poruch

9.4. Nutriční podpora

9.5. Edukace a vzdělávání v klinické výživě

9.6. Nutriční terapeut

9.7. Nutriční poradenství

9.8. Nutriční péče v nemocnici

9.9. Ambulantní nutriční péče

10. Specifika výživy v různých obdobích života

10.1. Výživa v pediatrii

10.2. Výživa ženy v obdobích prekoncepce, gravidity a laktace

10.3. Kojení

10.4. Výživa u seniorů, frailty syndrom, sarkopenie

 

SPECIÁLNÍ VÝŽIVA

11. Výživa u chorob a postižení dutiny ústní

11.1. Výživa z pohledu stomatologie

11.2. Historický pohled na orální mikrobiotu a výživu

11.3. Patofyziologie

11.4. Praktická doporučení pro lékaře

11.5. Orální mikrobiota a slizniční imunita

11.6. Probiotika

11.7. Postavení výživy v prevenci zubního kazu

11.8. Fokální infekce dentálního původu

11.9. Diabetes mellitus, obezita a parodontitis

11.10. Vybraná onemocnění trávicího traktu a jejich projevy na sliznicích úst

11.11. Dietní doporučení

11.12. Výhled do budoucnosti

12. Dysfagie - nutriční postupy jako součást komplexní péče

12.1. Definice a pojmy v dysfagiologii

12.2. Fyziologie polykání

12.3. Epidemiologie a etiologie poruch polykání

12.4. Příznaky poruch polykání a jejich význam

12.5. Dysfagie a malnutrice

12.6. Principy diagnostiky poruch polykání

12.7. Léčebné postupy u dysfagie

13. Klinická výživa v pneumologii

13.1. Patofyziologie

13.2. Nutriční péče u chronické obstrukční plicní nemoci

13.3. Nutriční péče u cystické fibrózy

13.4. Nutriční péče u nemocných s chylothoraxem

13.5. Nutriční péče po transplantaci plic

14. Výživa v gastroenterologii

14.1. Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty

14.2. Výživa u celiakie

14.3. Deficity disacharidáz

14.4. Syndrom krátkého střeva

14.5. Rekonstrukční výkony na trávicím traktu

14.6. Transplantace tenkého střeva

14.7. Výživa u pacientů se syndromem dráždivého tračníku

14.8. Výživa u akutní pankreatitidy

14.9. Chronická pankreatitida

15. Klinická výživa v hepatologii

15.1. Akutní a chronická jaterní onemocnění - metabolické aspekty

15.2. Nutriční intervence

16. Klinická výživa u pacientů s onemocněním ledvin

16.1. Principy racionální dietoterapie u nefrologických nemocných

16.2. Akutní poškození ledvin

16.3. Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5)

16.4. Nefrotický syndrom

16.5. Nutrice u dialyzovaných nemocných

16.6. Metabolické poruchy po transplantaci ledviny

17. Výživa v prevenci a léčbě diabetes mellitus

17.1. Výživa u diabetu a prediabetu

17.2. Diabetik v akutním stavu

18. Výživa v prevenci a léčbě poruch metabolismu tuků

18.1. Historická poznámka

18.2. Patofyziologie dyslipidemie

18.3. Doporučení k úpravě diety

18.4. Dieta při hypercholesterolemii

18.5. Dieta při hypertriacylglycerolemii

18.6. Dieta při smíšené dyslipidemii

18.7. Jednotné zásady stravy v prevenci i léčbě dyslipidemií a další režimová doporučení

19. Klinická výživa v prevenci a léčbě obezity

19.1. Historie

19.2. Definice a incidence

19.3. Terapie

19.4. Chirurgická léčba obezity

19.5. Dětská obezita

20. Klinická výživa u vybraných metabolických poruch kostí

20.1. Patofyziologie

20.2. Doporučení pro jednotlivé choroby

21. Výživa v neurologii

21.1. Cévní mozkové příhody

21.2. Parkinsonova nemoc a atypické parkinsonské syndromy

21.3. Huntingtonova nemoc a další dyskinetické syndromy

21.4. Amyotrofická laterální skleróza a další onemocnění motorického neuronu

21.5. Alzheimerova nemoc a jiné demence

21.6. Ketogenní dieta v léčbě neurologických onemocnění

22. Výživa u dědičných metabolických poruch

22.1. Léčebné možnosti u pacientů s dědičnými metabolickými poruchami

22.2. Specifika nutriční intervence u poruch metabolismu aminokyselin

22.3. Specifika nutriční intervence u poruch metabolismu sacharidů

22.4. Specifika nutriční intervence u poruch metabolismu mastných kyselin a lipidů

23. Klinická výživa u potravinových alergií

23.1. Potravinová alergie

23.2. Vztah výživy a alergologie

23.3. Výživa a imunita

23.4. Prevence potravinových alergií

23.5. Výživa u alergie na bílkoviny kravského mléka

23.6. Výživa u ostatních potravinových alergií

24. Poruchy příjmu potravy a výživa v psychiatrii

24.1. Epidemiologie

24.2. Rizikové faktory

24.3. Diagnózy poruch příjmu potravy

24.4. Prevence poruch příjmu potravy

24.5. Terapie poruch příjmu potravy

24.6. Komorbidní onemocnění poruch příjmu potravy

24.7. Psychiatrické diagnózy a výživa

24.8. Psychofarmaka a výživa

25. Výživa v onkologii

25.1. Patofyziologie

25.2. Diagnostika a prevence malnutrice v onkologii

25.3. Organizace nutriční podpory

25.4. Zásady nutriční podpory v onkologii

25.5. Diety při vybraných stavech v onkologii

25.6. Orální nutriční suplementa (sipping) u onkologických pacientů

25.7. Sondová enterální výživa u onkologických pacientů

25.8. Perioperační nutriční intervence v onkologii

25.9. Specifika parenterální výživy v onkologii

25.10. Žilní vstupy pro aplikaci parenterální výživy v onkologii

25.11. Podpůrná péče

25.12. Mukozitida

25.13. Nemoc z ozáření

25.14. Nutriční terapie v orální a maxilofaciální chirurgii

25.15. Specifika u vybraných diagnóz

25.16. Klinická výživa v paliativní a symptomatické péči o nemocného s nádorem

26. Výživa v chirurgii

26.1. Historie

26.2. Patofyziologie

26.3. Nutriční předoperační vyšetření

26.4. Nutriční příprava k operaci

26.5. Pooperační výživa

26.6. ERAS

27. Klinická výživa a transplantace orgánů

27.1. Transplantace jater

27.2. Transplantace srdce

27.3. Transplantace ledvin

27.4. Transplantace ledviny a pankreatu

27.5. Transplantace plic

27.6. Transplantace multiviscerální

28. Výživa kriticky nemocných

28.1. Patofyziologie šoku a sepse

28.2. Nutriční strategie v resuscitační fázi kritického stavu (ebb fáze)

28.3. Nutriční strategie po resuscitační fázi kritického stavu (flow fáze)

28.4. Enterální výživa v kritickém stavu

28.5. Parenterální výživa v kritickém stavu

28.6. Výživa u vybraných stavů kriticky nemocných

28.7. Rekonvalescence kritického stavu

29. Nutriční péče u extrémních stavů a v extrémních podmínkách - hromadná neštěstí a teroristické útoky, crush syndrom, polytraumata

29.1. Definice

29.2. Metabolické změny po závažném poranění

29.3. Význam časné enterální nutrice (kdy a jakou formou výživu zahájit)

29.4. Nutriční potřeby: energie, protein

29.5. Imunonutrice, specifické substráty, mikronutrienty

29.6. Měření energetického výdeje, indirektní kalorimetrie

29.7. Jak živit, když nemám čas

30. Nutriční péče u pacientů s infekcí COVID-19

30.1. Doporučený postup pro nutriční zabezpečení pacientů s infekcí

COVID-19

30.2. Slabost kriticky nemocných s COVID-19

30.3. Shrnutí doporučení ESPEN k nutriční podpoře polymorbidních pacientů s infekcí COVID-19

30.4. Výběr doporučení ESPEN pro výživu v geriatrii platných i pro pacienty s infekcí COVID-19

 

Medailonky autorů

Rejstřík

Souhrn

SummaryZPĚT na detail knihy