Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Z mého města

Autoři

Eva Mišíková (* 1961 v Káhiře), česká básnířka, překladatelka, profesorka francouzštiny na pražském gymnáziu. V letech 1980-90 působila v hudebních a divadelních skupinách (např. Noc pod ubrusem, Dybbuk, Hudba Praha, Skuhrohra), později jako redaktorka v Českém rozhlase, v novinách, tlumočila pro francouzské filmy, organizovala české kulturní festivaly ve Francii, tamtéž i workshopy pro dětské domovy v rámci možností občanského sdružení Audabiac. Sestavila a přeložila mimo jiné výbor z básní Jeana Tardieua Mezi dveřmi a oknem (1992). Vydala básnické sbírky Civilizování půd (1994), Rétrécissements (Soutěsky; překlad Petr Král, 1996) a Vešel... / Fraktální básně s aktovkou (2012). Další básně, překlady a kratší prozaické texty publikovala časopisecky. Několik jejích textů zhudebnil a nahrál Vladimír Mišík. Básně Evy Mišíkové tvoří základ repertoáru vlastní skupiny E+Mausy, s níž vystupuje několik let a v roce 2023 vydala debutové album Z mého města.ZPĚT na detail knihy