Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Černovid

Vybral a uspořádal Michal Bystrov

Obsah

J. S. Machar: biografie

 

I. RUKOVĚŤ pro ty, kdož by se chtěli jednou kriticky a vážně zabývat literární činností autora této rukověti

 

II. BIČ ZE SLOK

Přiznání

In margine

Nesmrtelnost

Záhady

Sonet pro žáky středních škol

Úkol básníka

Křídla

Půjč, pane bože!

Naše poesie

Historická dramata

Literární

Pohádkový motiv

Fixní kritik

Panu Zákrejsovi

Panu Turnovskému

F. X. Svoboda

M. K. Čapek - literát

Posmrtné osudy básníka J. E. Vocela

Staří lumírovci

Oblak čili Básnické žití J. Vrchlického

J. Zeyerovi

Petru Bezručovi

Vedi Napoli e poi muori!

K. Havlíček

Rieger

Demon

George Sand

Za H. Schwaigrem

Při sklence vína

Epigramatista

Pro umělce

Český každodeníček

U nás…

Letem knihou našich dějin

Český humor

Česká otázka

Národ pod mikroskopem

Co máme od jiných národů odlišného

More paterno

Koně

My a Evropa

Kritický moment

-Ismy

Dobří lidé

Nebát se a nekrást

Kus autobiografie

Sláva

Výtečník

Povzbuzení mladému básníkovi

Pohádka

Studenokrevní

Dětská moudrost

Vyrovnání

Pro fakultu theologickou

Zkouška

Pěkný obraz

Antisemitská argumentace

Antisemitismus

Výklad k předešlému

Modní posa

Mimochodem

Sobě

Moje hádanky a rébusy

Va banque!

Sám

Bloudíme

Dějiny

Mojžiš-Darvin

Rekvisice zvonů

Sirotkům

Verše

Časové poznamenání

Sonet z literárního života českého

Kontemplace

Přátelům

V pause

Až zavru oči…

Za mnou a kolem mne…

Evangelium Nového zákona

 

III. ČERNOVID

Denívka zlatooká

Pražské zátiší

Dneska

In memoriam

Smuteční šaty

Pastel

Smrt

Poslední cesta

Noc prosincová

V takové noci bez spaní

Smutek žní

Morituri

Podzimní dny

Na Dušičky

Sonet idylický o Dušičkách

Den za dnem

Sonet o staré bolesti

Sonet bizarní

Bez ovoce

V bezmyšlenkovém hovoru

Manželství

Antická kráska

Jiné časy, jiné písně

Morálka

Hořký doušek

Klišé večerní

Zvony

V lázeňském parku

Zimní pastel

Konec románku

Drama sehrané pohledy

Vesnicí

Tiché drama

Balada z předměstí

Tma

Marketka

Věštba

Ruka

Pes

Za dar knih Byronových

Dešť

Při západu slunce

Letní odpoledne

Venkovská idylka

Polednice

Krajina

Sonet z vlaku

Kříž

Miniatura

Idyla

Portret mé matky

Mezi čtením

Nedělní odpoledne

List z deníku

Večer

Jen slůvko

Adagio

Chtěl bych tě ztratit

Co ještě?

Pro ni

26. října 1912

Starý strom

Dubnový den

Utěšená krajina

 

IV. DĚJINY LIDSTVA

Dějiny lidstva

Zikmund Lucemburský

Vypravování archivářovo

In margine

Liberté - Égalité - Fraternité

Válka krymská

Říjnové ráno

Jarní osev

Otrokyně otroka

Nacionalismus

Pitomá balada

Západ slunce v červenci roku 1866

La bete humaine

Fata morgana z historie

17. ledna 1915

Relikvie

Historie rozchodu

Traktat o vlastenectví

Bedřich Smetana

Ranní hodiny

Dača Gončarova

Gursuf

Feuilleton

Odpoledne

Je mrtev, mrtev velký Pan!

Sole occidente…

Večer v Lakedaimonu

Posel

Nero

Gladiator

U Jerusalema

 

V. JEŠTĚ TŘIKRÁT O SMRTI

Smrt

Povídka o tom, kterak Smrt chtěla vyzkoušeti člověka

Tváří v tvář smrti

 

VI. SILNÝ HLAS

Z předmluvy k prvnímu vydání knihy Confiteor…

Z předmluvy k druhému vydání knihy Confiteor…

Časová scena

Konfese literáta

U nás…

Poznámky čtenářovy

Česká akademie

Z předmluvy k druhému vydání knihy Boží bojovníci

Duševní kastráti

Vítězslav Hálek

Revoluce

O Zeyerovi a jiných lidech a věcech

In margine českého života

Slovíčko o Rukopise královédvorském

Aristokratismus v dekadenci

Česká poesie XIX. věku

Fr. Lad. Čelakovský

Literární nekrolog: Světozor

Mikoláš Aleš

Odkaz J. V. Friče

Alois Jirásek

Smíření s Vrchlickým

Katolická moderna

Maroldova růže

Duše Jos. K. Šlejhara

Literární jubileum

Zikmund Winter

Sem tam o lecčems

Havlíčkův Brixen

Náš hamletismus

Eliška Krásnohorská

Antonín Slavíček

Ladislav Quis

Růžena Svobodová

Otakar Hostinský

Alois Rašín a Viktor Dyk

O J. Thomayerovi

Svatý Václav

Masaryk a alkohol

Jubilejní

Antika

Konfiskovaná Antika

Nemocnice

V Hradci Králové

Řím

V Neapoli

Účtování

Macharova čítanka

Mezi lotry…

Na Konopišti

Klosterneuburg

Třicet roků

Na čtverečním metru

Vídeň

Amerikán

Jed z Judey

Vražda

Dopis dr. Kramářovi

Kriminál

Literát bez knih

Pan Kolbe

Časové kapitoly

Pět roků v kasárnách

 

VII. Michal Bystrov: Macharova Magdalena (Fyzický zážitek v reálném čase)

J. S. Machar: K třetímu vydání Magdaleny

J. S. Machar: bibliografie

První vydání

Vydání poslední rukyZPĚT na detail knihy