Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Osobnosti úžasné i porouchané

Obsah

Moje předmluva

Předmluva k historické části aneb jak jsme nechtěně čtenáře mátli

Úvodní slovo

I. OSOBNOST A VLASTNOSTI

Osobnost - její vývoj a složky

Temperament (Sangvinik * Flegmatik * Melancholik * Cholerik)

Něco málo o některých lidských vlastnostech (Charisma * Charisma naruby aneb Jakub Hron Metánovský * Naděje * Narcismus* Dimenze plachost-odvaha)

II. NĚKOLIK POHNUTÝCH PŘÍBĚHŮ Z NAŠÍ HISTORIE

Přelet nad kukaččím hnízdem zvaným Československo

Hrdinové i zbabělci

Stejné předpoklady, různé konce: osudy československých parašutistů (Proč právě třetí muž Třetí říše? * Naši parašutisté v Anglii a jejich výcvik* První výsadky * Atentát - hrdinové a zrádci * Kde se stala chyba?)

Tři prezidenti (Emil Hácha * Edvard Beneš * Klement Gottwald)

Závěrem

Tři prezidenti a jejich choroby

Tři králové (Josef Balabán * Josef Mašín * Václav Morávek)

Noví Tři králové v další diktatuře aneb výzva ke čtenářům

III. MODERNÍ PŘÍSTUPY K OSOBNOSTI

Hysterie, kterou zabila globalizace

Vídeňská škola a její postupný přínos (Sigmund Freud * Alfred Adler * Panovačný styl až na úrovni temné tetrády * Žáci a následovníci * Carl Gustav Jung)

Zakladatelé a reformátoři české psychoterapie v souvislostech se světem

Další cesty k určení osobnosti (Test MBTI * Velká pětka * Transakční analýza)

IV. OSOBNOSTI ÚŽASNÉ I POROUCHANÉ

Porouchané ženy (Na arcimordýřku Kateřinu z Lažan nemá ani obdivovaná Čachtická paní! * Novodobé morytáty aneb tři naše největší vražedkyně * A co tomu říká dnešní psychiatrie? * Velké osobnosti, obyčejné nuly a velkolepé nuly)

To nejlepší na závěr aneb pár úžasných osobností (Josef Hlávka * A kdo další…)

Literatura

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy