Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Ortodoncie

Druhé vydání

Obsah

1. Úvod

2. Pravidelný chrup

3. Klasifikace ortodontických anomálií

3.1. Anomálie v postavení jednotlivých zubů

3.2. Anomálie zubních skupin

3.3. Okluzální diagnostika

3.4. Skeletální diagnostika

4. Růst a vývoj

4.1. Prenatální vývoj

4.2. Vývoj chrupu

4.3. Růst čelistí

4.4. Dentoalveolární kompenzační mechanismus

5. Vyšetření a dokumentace u ortodontického pacienta

5.1. Anamnéza

5.2. Aspekce

5.3. Palpace

5.4. Všeobecné stomatologické vyšetření

5.5. Měření na chrupu

5.6. Rentgenové vyšetření

5.7. Fotografie intraorální a extraorální

5.8. Vyšetření na jiných odděleních

6. Význam a cíle ortodontické léčby

6.1. Důvody ortodontické léčby

6.2. Indikace a kontraindikace ortodontické léčby

7. Vhodný věk pro ortodontickou léčbu

7.1. Interceptivní léčba

8. Etiologie ortodontických anomálií, možnosti prevence

8.1. Dědičnost

8.2. Příčiny působící během intrauterinního vývoje

8.3. Příčiny působící během postnatálního vývoje

8.4. Možnosti prevence a profylaxe ortodontických anomálií

9. Obecná charakteristika ortodontické terapie

9.1. Tkáňové změny při ortodontické terapii

9.2. Způsob a rychlost pohybu zubu

9.3. Stabilita výsledku ortodontické léčby

10. Plán léčby

10.1. Podklady pro plán ortodontické terapie

10.2. Sestavování plánu ortodontické léčby

10.3. Sériové extrakce

11. Fixní aparáty

11.1. Principy a součásti fixních aparátů

11.2. Materiály pevných aparátů a jejich vlastnosti

11.3. Etapy léčby fixním aparátem

11.4. Jednotlivé techniky fixních aparátů

11.5. Extraorální aparáty v ortodontické léčbě

11.6. Biomechanika v ortodoncii

12. Snímací ortodontické aparáty

12.1. Úvod

12.2. Deskové aparáty

12.3. Mezičelistní aparáty

12.4. Jiné snímací aparáty

12.5. Snímací ortodontické aparáty a zevní tah

12.6. Termoplastické fólie v ortodontické léčbě

13. Symptomatologie a léčba některých typických anomálií

13.1. Angle II, 1. oddělení

13.2. Stěsnání zubů

13.3. Obrácený skus, Angle III, zákus horních řezáků

13.4. Otevřený skus

13.5. Hluboký skus

13.6. Zkřížený skus

13.7. Retinované zuby

13.8. Převislý skus

13.9. Chybějící zuby, mezioborová spolupráce při řešení

14. Ortodontická léčba dospělých

15. Rozštěpy

15.1. Etiologie

15.2. Prevence rozštěpů

15.3. Embryonální vývoj čelistí a patra

15.4. Klasifikace rozštěpů

15.5. Morfologie rozštěpových stavů

15.6. Léčba pacientů s rozštěpem

15.7. Léčebný protokol

15.8. Porozštěpové ortodontické anomálie

15.9. Ortodontická léčba

16. Ortodonticko-chirurgická spolupráce při řešení velkých čelistních anomálií

16.1. Konzultace před zahájením týmové spolupráce

16.2. Ortodontická předoperační léčba

16.3. Plán operace, modelová operace

16.4. Operace a mezičelistní fixace

16.5. Pooperační ortodontická léčba

16.6. Distrakce

16.7. Kortikotomie

RejstříkZPĚT na detail knihy