Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Krása

Od paleolitu ke kýči

Obsah

Předmluva

 

1. EVOLUCE

Model z hluboké evoluce: rostliny a opylovači

Hédonická odpověď neboli slast

Pleistocén

Nejstarší objekty

Vynález umělého rozdělávání ohně

Neandertálci

Třídění pleistocenního vizuálního umění

Pigmenty

Ornamenty

Objekty se zářezy

Sošky

Malby

Tři teorie vývoje vizuálního umění v pleistocénu

Pohlavní výběr

Tvorba sociálních vazeb

Vývoj poznávacích funkcí

Tanec

Vývoj kulturní modernity je spíš mozaikové kontinuum než zlom

 

2. POSLEDNÍCH PĚTADVACET STOLETÍ

Antická teorie krásy

Středověk

Antická teorie krásy přežila středověk i renesanci a dožila se věku rozumu

Fragmentace

Harmonie rozličností

Archetyp

Co je krása, nevím

Dokonalost

Krása je vztah

Účelnost

Půvab

Umírněnost

Krása je metafora

Osmnácté století

David Hume

Edmund Burke

Immanuel Kant

Devatenácté století

Dvacáté století

 

3. PROŽÍVÁNÍ

Hédonická odpověď

Předpověď a akční programy

Systém odměny

Pokus Aenne Brielmannové a Denise Pelliho

Vymezené neboli specifické estetické emoce existují

Vymezené neboli specifické estetické emoce neexistují

Estetická senzitivita

Estetická citlivost a inteligence

Estetická citlivost a struktura osobnosti

Stupnice Aesthemos

Neuroestetika

Objektivní? Subjektivní? Obojí a sloučené!

Symetrie

Rychlost

Krása, slast a vkus

Estetické hodnoty

Neuroestetika

„Estetický mozek“

 

4. TVÁŘE

Krásu tváří zpracovávají ženy jinak než muži

Podívám se do zrcadla

Evropanky a Číňanky

Oči a ruce

Dospělí a děti

Krása výpočetní

Krásné nemusí být současně dobré

Tvář a její obraz

Krása a její neuronová síť

Metaanalýza

 

5. HUDBA

Od svrchního paleolitu

Vznik hudby

Hudba a pohlavní výběr

Hudba jako tvůrce sociálních vazeb

Hudba coby vedlejší produkt přirozeného výběru

Nové hypotézy

Hudba jako věrohodný signál

Hudba a sociální vazby

Třináct druhů osobního prožívání hudby

Hudba krásná a ošklivá

Záleží na příjemném překvapení

Záleží na propojení neboli konektivitě

Jsme individua

 

6. KRÁSA NEJVYŠŠÍ - KRÁSA CHLADNÁ A PŘÍSNÁ

Matematická krása

Matematika, obrazy krajin a hudba

Matematika a obrazy

Složitost a entropie

Pravda a krása

Vztah krásy a pravdy je nejistý

 

7. KRÁSNÉ JE DOBRÉ

Morální povznesení

Morální krása a morální dobro: experimenty

Krásné je dobré

 

8. KÝČ

 

Autor

RejstříkZPĚT na detail knihy