Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Dětská neurologie

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

 

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

MUDr. Jan Hadač, Ph.D.

Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice

 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

Autoři

 

MUDr. Miriam Adamovičová

Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice

 

MUDr. Matúš Bašovský

Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice

 

MUDr. Klára Brožová

Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice

 

MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

MUDr. Josef Kraus, CSc.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

MUDr. Zuzana Libá, Ph.D.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

 

 

MUDr. Lukáš Paulas

Klinika dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole

 

MUDr. Jaroslava Paulasová Schwabová, Ph.D.

Klinika dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole; Laboratoř sportovní motoriky, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

 

MUDr. Bořivoj Petrák, CSc.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

MUDr. Věra Sebroňová

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

MUDr. David Sumerauer, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

Recenzenti

 

doc. MUDr. Miriam Kolníková, Ph.D.

Klinika detskej neurológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav detských chorôb, Bratislava, Slovenská republika

 

†doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Klinika detskej neurológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava, Slovenská republikaZPĚT na detail knihy