Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Faciální reedukace

Autoři

Prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., MSc., pracuje jako přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Přednáší v bakalářských a magisterských oborech a je školitelkou postgraduálního studia v oblasti neurověd. Je předsedkyní České neurorehabilitační společnosti a sekce akutní neurorehabilitace České neurochirurgické společnosti a členkou výboru sekce Telemedicína České společnosti lékařské fyziky. Dlouhodobě působila v zahraničí, na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, Deutsche Sporthochschule Köln, Hochschule für Gesundheit Bochum a Hochschule Fresenius v Kolíně nad Rýnem. Je autorkou řady odborných publikací, např. Neurorehabilitace, Trauma mozku a jeho rehabilitace, Rehabilitace pacientů v kómatu, Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě ad. V roce 2022 vydala sbírku kazuistik Mozkolamy.ZPĚT na detail knihy