Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Zubař - nejlepší přítel člověka

Autoři

Doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA (1980), vystudoval obor všeobecné lékařství, zubní lékařství, MBA, následně obhájil titul Ph.D. a byl habilitován na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se převážně mikroskopickou stomatologií, gnatologií a problematikou kritického myšlení. Je autorem nebo spoluautorem více než 190 publikací (IF > 160), jež byly dle Web of Science více než 1000krát citovány (H-index 19). Rovněž je autorem nebo spoluautorem 17 monografií, mimo jiné Primární hyperparathyreóza (2006), Chirurgická anatomie hernií (2007), Kompendium stomatologie I (2012), Kompendium stomatologie II (2016; 2022), Klinická anatomie zubů a čelistí (2010), Atlas léčby onemocnění temporomandibulárního kloubu (2014), Zubař - nejlepší přítel člověka (2014; 2018; 2023), Základy evoluční teorie pro stomatology (2019), Somatické vyšetření ve stomatologii (2020), Kritické myšlení (2021), Anatomie, histologie a embryologie zubů (2022), Základy gnatologie (2023) ad. Je držitelem třiceti ocenění (mj. Česká hlava, Cena Josefa Hlávky, Cena Učené společnosti ČR), spoluřešitelem řady domácích i zahraničních grantů, recenzentem desítek mezinárodních časopisů a členem redakčních rad mezinárodních časopisů.ZPĚT na detail knihy