Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Lidský mozek

Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání

Obsah

Předmluva ke čtvrtému vydání

1. Funkční systémy lidského mozku

1.1. Mozek lze zkoumat v řadě úrovní mnoha metodami

1.2. Makroskopická anatomie lidského mozku

1.3. Geny

1.4. Neurony

1.5. Základní principy konektomiky

2. Zrakové poznávání

2.1. Korové mapování

2.2. Ventrální a dorzální proud zrakové informace

2.3. Vnímání a poznávání prostoru

2.4. Vnímání a poznávání barev

2.5. Vnímání a poznávání pohybu

2.6. Vnímání a poznávání tváří

2.7. Vizuální agnozie objektů

2.8. Topografická dezorientace

2.9. Cerebrální achromatopsie

2.10. Prosopagnozie

2.11. Akinetopsie

2.12. Bálintův syndrom a simultánní agnozie

2.13. Riddochův fenomén

2.14. Zrakové představy

3. Sluchové poznávání

3.1. Korové mapování

3.2. Centrální sluchové poruchy

3.3. Hudba, mozek, hudebníci

3.4. Vztah hudby a jazyka

3.5. Amuzie

4. Somatosenzorické poznávání

4.1. Korové mapování

4.2. Somatosenzorické poruchy a taktilní agnozie

4.3. Fantomové pocity

4.4. Pocit vlastnictví těla

5. Bolest

6. Synestezie

7. Paměť

7.1. Pracovní paměť

7.2. Deklarativní paměť

7.3. Nedeklarativní (implicitní) paměť

7.4. Amnézie

8. Vědomí

8.1. Funkční anatomie vědomí

8.2. Mentalizace neboli teorie mysli

8.3. Neurobiologie svobodné vůle

8.4. Spánek

8.5. Narkolepsie

8.6. Poruchy vědomí

9. Pozornost

9.1. Opomíjení neboli neglect

10. Emoce

10.1. Definice a vývoj poznání

10.2. Homeostatický systém

10.3. Dva modely emocí

10.4. Emoce a kognice

10.5. Pocit štěstí

10.6. Emoce a hudba

10.7. Humor

10.8. Apatie a anhedonie

11. Stres a některé úzkostné a disociativní stavy

11.1. Stres a mozek

11.2. Úzkost

11.3. Posttraumatická stresová porucha

11.4. Panická porucha

11.5. Obsedantně-kompulzivní porucha

11.6. Konverzní porucha

12. Hybnost a praxie

12.1. Korové motorické oblasti, vztah k somatosenzorické kůře

12.2. Syndrom odcizené ruky

12.3. Motorické představy

12.4. Bazální ganglia a mozeček

12.5. Cerebelární kognitivně-afektivní syndrom

12.6. Praxie a apraxie

13. Lateralita

13.1. Syndrom rozštěpeného mozku

14. Jazyk a řeč

14.1. Konektivita

14.2. Prozódie

14.3. Jazyk neslyšících

14.4. Bilingvalismus

14.5. Afázie

14.6. Čtení a alexie

14.7. Číselný smysl a akalkulie

15. Řídicí funkce

15.1. Rozšířená síť mnohotných kognitivních požadavků

15.2. Analýza dalších sítí

15.3. Činnost OF a VMPF kůry

15.4. Hypotéza somatických markerů

15.5. Cingulární kůra

15.6. Rozhodování

15.7. Motivace

15.8. Plánování

15.9. Uvažování na základě analogie

16. Osobnost

16.1. Norma

16.2. Některé poruchy osobnosti

17. Inteligence

17.1. Konektomy

18. Tvořivost

19. Afektivní poruchy

19.1. Velká deprese

19.2. Bipolární porucha

19.3. Konektomika v diferenciální diagnostice afektivních poruch

20. Schizofrenie

21. Stárnutí

Zkratky

Rejstřík

O autoroviZPĚT na detail knihy