Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy neurologie

Osmé, aktualizované a doplněné vydání

Obsah

Předmluva k osmému vydání

 

A. OBECNÁ NEUROLOGIE

1. Základy neuroanatomie a fyziologie

2. Motorický systém

3. Senzitivní systém

4. Extrapyramidový systém

5. Mozeček

6. Hlavové nervy

6.1. N. I - nervus olfactorius

6.2. N. II - nervus opticus

6.3. N. III, IV, VI - nervy okohybné

6.4. N. V - nervus trigeminus

6.5. N. VII - nervus facialis

6.6. N. VIII - nervus vestibulocochlearis (nervus statoacusticus)

6.7. N. IX - nervus glossopharyngeus

6.8. N. X - nervus vagus

6.9. N. XI - nervus accessorius

6.10. N. XII - nervus hypoglossus

6.11. Bulbární a pseudobulbární syndrom

7. Poruchy vědomí

8. Poruchy řeči a symbolických funkcí

9. Syndromy mozkových hemisfér

10. Kmenové syndromy

11. Míšní syndromy

12. Autonomní systém

13. Syndrom nitrolební hypertenze

14. Mozkový edém

15. Likvor a poruchy jeho cirkulace

16. Meningeální syndrom

17. Neurologická propedeutika

17.1. Anamnéza

17.2. Objektivní vyšetření

17.3. Neurologické vyšetření nemocných v bezvědomí

17.4. Neurologické vyšetření novorozenců a kojenců

17.5. Komplementární vyšetření

 

B. SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE

18. Cévní onemocnění mozku

18.1. Iktus, akutní cévní mozková příhoda

18.2. Subarachnoidální krvácení

19. Cévní onemocnění míchy

20. Intrakraniální nádory

21. Paraneoplastické syndromy

22. Nádory páteřního kanálu a míchy

23. Kraniocerebrální poranění

23.1. Zlomeniny lebky

23.2. Poranění mozku

24. Úrazy páteře a míchy

25. Úrazy elektrickým proudem

26. Epilepsie

26.1. Generalizované záchvaty

26.2. Fokální záchvaty

26.3. Terapie

27. Synkopy

28. Poruchy spánku

28.1. Insomnie

28.2. Poruchy dýchání související se spánkem

28.3. Centrální poruchy s hypersomnií

28.4. Cirkadiánní poruchy spánku

28.5. Parasomnie

28.6. Abnormální pohyby vázané na spánek

29. Zánětlivá onemocnění CNS

29.1. Hnisavé (pyogenní) infekce

29.2. Akutní virové infekce CNS

29.3. Cerebelitida

29.4. Sekundární encefalitidy

29.5. Zoster, pásový opar

29.6. Lymeská borelióza

29.7. Neurolues

29.8. Arachnoiditida

30. Roztroušená skleróza mozkomíšní

31. Systémové autoimunitní choroby

31.1. Vaskulitida

31.2. Arteriitis gigantocellularis

31.3. Systémový lupus erythematodes

31.4. Polyarteriitis nodosa

31.5. Revmatická artritida

31.6. Smíšená choroba pojiva

31.7. Polymyalgia rheumatica

31.8. Polymyozitida, dermatomyozitida

32. Degenerativní choroby

32.1. Progredující demence bez další výraznější neurologické sémiologie

32.2. Demence s další neurologickou semiologií

32.3. Extrapyramidové poruchy

32.4. Spinocerebelární ataxie

32.5. Choroby motoneuronu

32.6. Hereditární polyneuropatie

33. Vývojové a kongenitální abnormality CNS

33.1. Kongenitální malformace lebky a páteře

33.2. Neurokutánní poruchy

33.3. Poruchy s retardací vývoje motoriky, řeči a psychiky

33.4. Poruchy autistického spektra

33.5. Vrozené poruchy metabolismu

34. Syringomyelie

35. Sekundární metabolické poruchy CNS

36. Deficientní poruchy a choroby

36.1. Subakutní kombinovaná degenerace míchy

36.2. Nutriční polyneuropatie

36.3. Alkoholová cerebelární degenerace

36.4. Alkoholová demence s atrofií mozku

36.5. Wernickeova encefalopatie

37. Poruchy periferních nervů

37.1. Plexus cervicalis a brachialis

37.2. Léze jednotlivých nervů pažní pleteně

37.3. Nervy hrudníku a břicha

37.4. Plexus lumbosacralis

37.5. Léze jednotlivých nervů lumbosakrální pleteně

37.6. Léčba poruch jednotlivých periferních nervů

37.7. Komplexní regionální bolestivý syndrom

37.8. Léze hlavových nervů

38. Polyneuropatie

38.1. Syndrom Guillainův-Barrého

38.2. Diabetická polyneuropatie

38.3. Alkoholová polyneuropatie

38.4. Toxické polyneuropatie

38.5. Neuropatie u maligních procesů

39. Svalová onemocnění

39.1. Svalové dystrofie

39.2. Ostatní myopatie

39.3. Hereditární svalové kanalopatie

40. Myasthenia gravis

40.1. Epizodická slabost

40.2. Syndrom chronické únavy

41. Vertebrogenní poruchy

41.1. Syndromy v krční oblasti

41.2. Syndromy v bederní oblasti

41.3. Terapie vertebrogenních poruch

42. Bolesti hlavy

42.1. Idiopatické - primární bolesti hlavy

42.2. Symptomatické - sekundární bolesti hlavy

42.3. Kraniální neuralgie

43. Funkční a psychické poruchy v neurologii

43.1. Anxiózní poruchy

43.2. Somatoformní poruchy

43.3. Disociativní poruchy

 

Zkratky

Doporučená literatura pro další studium

Medailon autora

RejstříkZPĚT na detail knihy