Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Diferenciální diagnostika v pediatrii

Třetí vydání

Obsah

Úvod

1. Příznaky (nejen) u novorozence a kojence

1.1. Novorozenecký ikterus

1.2. Bolesti břicha u kojence - »koliky«

1.3. GERD - nemoc z gastroezofageálního refluxu

1.4. Polohové anomálie varlat a kryptorchismus v prvním roce života

1.5. Mikropenis

2. Velikost a tvar hlavy

2.1. Velikost mozkové části hlavy

2.2. Velká fontanela

2.3. Konfigurace mozkové části hlavy

2.4. Kraniosynostózy

2.5. Deformity hlavy spojené s polohou/polohováním

3. Růst a tělesná hmotnost

3.1. Malý vzrůst

3.2. Léčba růstovým hormonem

3.3. Vysoký vzrůst

3.4. Obezita

3.5. Hubnutí

4. Pubertální vývoj

4.1. Pubarche praecox

4.2. Thelarche praecox

4.3. Předčasný vývoj genitálu u chlapce

4.4. Opožděné dospívání u chlapce

4.5. Gynekomastie

4.6. Opožděné dospívání u dívky

4.7. Primární amenorea

4.8. Sekundární amenorea nebo oligomenorea

5. Některé celkové příznaky

5.1. Bledé dítě

5.2. Uzlinový syndrom - lymfadenopatie

5.3. Krvácivé stavy

5.4. Edémy

5.5. Arteriální hypertenze

6. Gastrointestinální příznaky

6.1. Bolest břicha náhle vzniklá

6.2. Bolesti břicha opakované a intermitentní

6.3. Zvracení akutně vzniklé

6.4. Zvracení opakované, ublinkávání

6.5. Hematemeze

6.6. Průjem náhle vzniklý

6.7. Průjem chronický

6.8. Zácpa

6.9. Krev ve stolici

6.10. Cizí tělesa v gastrointestinálním traktu

7. Respirační příznaky

7.1. Akutní kašel

7.2. Perzistující kašel

7.3. Stridor

7.4. Akutní dušnost

7.5. Průdušková obstrukce v časném dětském věku

7.6. Recidivující respirační infekce

7.7. Bolest na hrudi

7.8. Hemoptýza

8. Vnitřní prostředí, močové a endokrinní příznaky

8.1. Polydipsie, polyurie

8.2. Hematurie

8.3. Proteinurie

8.4. Náhodně zjištěná glykosurie/hyperglykémie

8.5. Struma

8.6. Abnormální nálezy koncentrací TSH, hormonů štítné žlázy a protilátek proti štítné žláze

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy