Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Multisenzorická stimulace

Obsah

Úvod do situace

Neurologická rehabilitace

Pacient v kómatu

Možnosti navázání kontaktu

Rituál pozdravení

Multisenzorická stimulace

Pozor!

Průběh stimulace

První stimulační blok

Začínáme taktilní stimulací

Taktilní (dotyková) stimulace

Proprioceptivní, vestibulární a kinestetická stimulace

Druhý stimulační blok

Orofaciální stimulace (stimulace v oblasti úst a obličeje)

Gustatorická stimulace (stimulace chutí)

Olfaktorická stimulace (stimulace čichem)

Akustická stimulace (stimulace sluchová)

Vizuální stimulace (stimulace zraková)

Pravidla průběhu stimulace

Souhrn

Příloha

Doporučená literaturaZPĚT na detail knihy