Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Dětská neurologie

Obsah

Kapitola 1 / Základy vyšetřování ve vývojové neurologii

1.1. Úvod

1.2. Intrauterinní vývoj

1.3. Neurologické vyšetření nedonošeného dítěte a novorozence

1.4. Neurologické vyšetření kojence

1.5. Vývojové tonusové a hybné syndromy dětského věku

Kapitola 2 / Vyšetřovací metody

2.1. Elektroencefalografie

2.2. Elektromyografie

2.3. Evokované potenciály

2.4. Zobrazovací metody

2.5. Molekulární genetika a genetické poradenství v dětské neurologii

2.6. Mozkomíšní mok

Kapitola 3 / Neurologická problematika v neonatologii

3.1. Hypoxicko-ischemická encefalopatie zralých novorozenců

3.2. Ischemické léze

3.3. Intrakraniální krvácení

3.4. Traumatické poškození míchy a periferních nervů

3.5. Novorozenecké křeče

3.6. Nitroděložní expozice návykovým látkám, abstinenční syndrom

3.7. Abnormní svalový tonus u novorozence

Kapitola 4 / Vrozené vývojové vady CNS

4.1. Poruchy buněčné indukce - dysrafické vady

4.2. Ostatní míšní anomálie

4.3. Poruchy separace hemisfér a formace středočárových struktur

4.4. Vývojové vady mozečku a zadní jámy

4.5. Poruchy migrace

4.6. Poruchy buněčné diferenciace a proliferace

4.7. Poruchy s abnormní organizací kortexu

4.8. Kongenitální hydrocefalus

4.9. Arachnoideální cysty

Kapitola 5 / Neurokutánní onemocnění

5.1. Definice neurokutánních onemocnění

5.2. Nejčastější neurokutánní onemocnění

Kapitola 6 / Dětská mozková obrna

6.1. Definice

6.2. Klasifikace

6.3. Epidemiologie

6.4. Rizikové faktory, etiologie a patogeneze (včetně známé genetiky)

6.5. Diagnostika

6.6. Diferenciální diagnóza

6.7. Terapie

6.8. Systém diagnostiky a sledování

6.9. Prognóza a prevence

Kapitola 7 / Poruchy psychického vývoje, řeči, motoriky a chování

7.1. Úvod

7.2. Mentální retardace

7.3. Specifické poruchy řeči

7.4. Specifické poruchy školních dovedností a motorických funkcí

7.5.Poruchy chování a emocí - poruchy pozornosti s hyperaktivitou

7.6. Pervazivní vývojové poruchy - poruchy autistického spektra

Kapitola 8 / Dědičné poruchy metabolismu

8.1. Úvod

8.2. Epilepsie u dědičných poruch metabolismu

8.3. Dědičné poruchy metabolismu s psychomotorickou retardací a regresem vývoje

8.4. Kraniofaciální dysmorfie u dědičných poruch metabolismu

8.5. Dědičné poruchy metabolismu s postižením očí

8.6. Metabolické encefalopatie a encefalomyopatie

8.7. Metabolické myopatie

8.8. Poruchy metabolismu aminokyselin a organické acidurie

8.9. Poruchy cyklu močoviny

8.10. Neurotransmiterové a transportní poruchy přes hematoencefalickou bariéru

8.11. Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinů

8.12. Poruchy syntézy a transportu kreatinu

8.13. Závěr

8.14. Poruchy metabolismu stopových prvků

Kapitola 9 / Lyzosomální střádavá onemocnění a leukodystrofie

9.1. Lyzosomální onemocnění s převahou střádání v šedé mozkové hmotě (poliodystrofie) a multisystémovým orgánovým postižením

9.2. Leukodystrofie

Kapitola 10 / Degenerativní onemocnění

10.1. Degenerativní onemocnění s převahou postižení bazálních ganglií

10.2. Degenerativní onemocnění postihující predilekčně pyramidový systém

10.3. Degenerativní onemocnění s převahou neurovývojového postižení

Kapitola 11 / Degenerativní onemocnění mozečku, míchy a periferních nervů

11.1. Spinocerebelární ataxie

11.2. Spinální svalové atrofie

11.3. Degenerativní procesy periferních nervů - dědičné neuropatie v dětském věku

Kapitola 12 / Onemocnění svalů a nervosvalového přenosu

12.1. Svalové dystrofie a vrozené myopatie

12.2. Kongenitální myastenické syndromy

Kapitola 13 / Svalová onemocnění spojená s poruchou iontových kanálů

13.1. Úvod

13.2. Myotonie

13.3. Periodické obrny

13.4. Maligní hypertermie

Kapitola 14 / Zánětlivá onemocnění nervového systému

14.1. Vybraná infekční zánětlivá onemocnění nervového systému

14.2. Imunitně podmíněná zánětlivá onemocnění CNS

14.3. Ostatní zánětlivá postižení CNS

14.4. Imunitně podmíněná zánětlivá onemocnění PNS

Kapitola 15 / Epilepsie a vývojové epileptické syndromy

15.1. Úvod do epileptologie

15.2. Klasifikace a diferenciální diagnostika epileptických záchvatů

15.3. Věkově vázané epileptické syndromy

15.4. Symptomatické epilepsie

15.5. Farmakoterapie epileptických záchvatů a syndromů

15.6. Status epilepticus

15.7. Chirurgická léčba epilepsie u dětí

Kapitola 16 / Poruchy spánku

16.1. Klasifikace poruch spánku

16.2. Nejčastější poruchy spánku u dětských neurologických onemocnění

Kapitola 17 / Bolesti hlavy

17.1. Primární bolesti hlavy

17.2. Sekundární bolesti hlavy

17.3. Kraniální neuralgie

Kapitola 18 / Traumata nervového systému

18.1. Kraniocerebrální poranění

18.2. Spinální traumata

18.3. Úrazy periferního nervového systému

Kapitola 19 / Nádory centrálního nervového systému u dětí a adolescentů

19.1. Úvod

19.2. Epidemiologie

19.3. Etiologie

19.4. Klasifikace nádorů CNS, histopatologická diagnostika

19.5. Obecné principy péče

19.6. Klinická a radiologická diagnostika

19.7. Specifické nádory dětského věku

19.8. Souhrn

19.9. Pozdní následky protinádorové léčby mozkových nádorů

Kapitola 20 / Toxická a karenční postižení centrálního nervového systému

20.1. Úvod

20.2. Neurologické příznaky u akutních otrav

20.3. Nejčastější otravy v novorozeneckém a kojeneckém věku

20.4. Základní vyšetřovací postup vyšetření u akutních otrav

20.5. Toxické a karenční vlivy během intrauterinního vývoje

20.6. Hypovitaminózy, hypervitaminózy a »vitaminové dependence«

Kapitola 21 / Poruchy vědomí a další akutní stavy

21.1. Definice poruchy vědomí

21.2. Klasifikace poruch vědomí

21.3. Hodnocení stavu vědomí

21.4. Časná intervence u pacienta s poruchou vědomí

21.5. Příčiny poruchy vědomí

21.6. Cévní mozková příhoda v dětském věku

Souhrn/Summary

RejstříkZPĚT na detail knihy