Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy anatomie. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže

Třetí vydání

Obsah

Předmluva

11. Periferní nervový systém, systema nervorum periphericum

11.1. Míšní nervy, nervi spinales

11.2. Hlavové nervy, nervi craniales

11.3. Autonomní, vegetativní nervový systém, systema nervorum autonomicum, vegetativum

12. Smyslové orgány, kůže

12.1. Zrakové ústrojí, organum visus

12.2. Ústrojí statické a sluchové, organum vestibulocochleare

12.3. Čichový orgán, organum olfactorium

12.4. Chuťový orgán, organum gustus

12.5. Kůže, integumentum communeZPĚT na detail knihy