Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Somatické vyšetření ve stomatologii

Obsah

Předmluva

1. Úvod

2. Stomatologický pacient

3. Osobnost lékaře

4. Anamnéza

5. Principy somatického vyšetření

6. Měření základních životních funkcí

7. Vyšetření celkového stavu

8. Vyšetření kůže

9. Vyšetření hlavy

10. Intraorální vyšetření

11. Gnatologické vyšetření

12. Vyšetření krku

13. Vyšetření hrudníku

14. Vyšetření břicha

15. Vyšetření urogenitálního ústrojí

16. Vyšetření pohybového ústrojí

17. Vyšetření cévního systému

18. Vyšetření patologického útvaru

19. Vyšetření a hodnocení bolesti

20. Příklad stručného fyziologického celkového somatického vyšetření

Literatura

O autorovi

Seznam zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy