Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Kritické myšlení

Autoři

Doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA (* 1980), vystudoval obor všeobecné lékařství, zubní lékařství, MBA, následně obhájil titul Ph.D. a byl habilitován na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se převážně mikroskopickou stomatologií, gnatologií a problematikou kritického myšlení. Je autorem nebo spoluautorem více než 170 publikací (IF > 160), jež byly dle Web of Science více než 800× citovány (H-index 18). Rovněž je autorem nebo spoluautorem 12 monografií, mimo jiné Primární hyperparathyreóza (Galén, 2006), Chirurgická anatomie hernií (Triton, 2007), Kompendium stomatologie I (Triton, 2012), Kompendium stomatologie II (Triton, 2016), Klinická anatomie zubů a čelistí (Triton, 2010), Atlas léčby onemocnění temporomandibulárního kloubu (Triton, 2014), Zubař - nejlepší přítel člověka (ALMI, 2014; 2018), Základy evoluční teorie pro stomatology (Galén, 2019) a Somatické vyšetření ve stomatologii (Galén, 2020). Je držitelem třiceti ocenění (mj. Česká hlava, Cena Josefa Hlávky, Cena Učené společnosti ČR), spoluřešitelem řady domácích i zahraničních grantů, recenzentem desítek mezinárodních časopisů a členem redakčních rad mezinárodních časopisů.ZPĚT na detail knihy