Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Příručka němčiny

pro české lékaře v zahraničí

Obsah

Předmluva

 

Wichtige Abkürzungen / Důležité zkratky

 

1. Untersuchung / Vyšetření

1.1. Körperliche Untersuchung / Fyzikální vyšetření

1.2. Neurologische Untersuchung / Neurologické vyšetření

1.3. Gynäkologische Untersuchung / Gynekologické vyšetření

1.4. Chirurgische Untersuchung / Chirurgické vyšetření

 

2. Paraklinische Untersuchungen / Paraklinická vyšetření

2.1. Beschreibung der Laborwerte / Popis laboratorních hodnot

2.2. EKG / EKG

2.3. Radiologische Befunde / Radiologické nálezy

 

3. Klinische Symptome / Klinické příznaky

3.1. Thoraxschmerzen / Bolesti na hrudníku

3.2. Luftnot / Dušnost

3.3. Bauchschmerzen / Bolesti břicha

3.4. Rückenschmerzen / Bolesti zad

3.5. Schwindel / Závratě

3.6. Synkope / Synkopa

3.7. Schlaganfall / Cévní mozková příhoda

3.8. GI-Blutung / Krvácení do gastrointestinálního traktu

3.9. Miktionsbeschwerden / Potíže při močení

3.10. Unfälle / Úrazy

3.11. Verschlechterung des Allgemeinzustands / Zhoršení celkového stavu

3.12. Pädiatrie - Kinderheilkunde / Pediatrie - dětské lékařství

 

4. Klinischer Alltag / Každodenní klinická praxe

4.1. COVID-19-Erkrankung / Onemocnění COVID-19

4.2. Deutsch im OP-Saal / Němčina na operačním sále

4.3. Arzneimittel / Léky

4.4. Grundbegriffe aus der Krankenpflege / Základní pojmy z ošetřovatelství

4.5. Sozialmedizin / Sociální lékařství

4.6. Todesbescheinigung / Potvrzení o úmrtí

4.7. Patientenaufklärung / Informovaný souhlas

4.8. Entlassungsbriefe / Propouštěcí zprávy

4.9. Fachsprachenprüfung und Approbation / Jazyková zkouška a aprobace

 

Begriffsdefinitionen / Slovníček odborných pojmů

Anlage - Anatomie des Körpers - Grundbegriffe / Příloha - Anatomie těla - základní pojmyZPĚT na detail knihy